Human-Etisk Forbund (HEF) har drevet misjonering i såkalt livssynsnøytralitet siden starten i 1956.

HEFs negative slagside mot kristendommen var lett å selge inn til nordmenn som kun teoretisk kjente andre religioner, og som heller ikke umiddelbart så noen sammenheng mellom den gudløse kommunismen og overgrepene mot millioner av mennesker i denne ateistiske ideologiens navn. HEF hadde en svært enkel jobb så lenge nordmenn kunne tro at all intoleranse og trangsyn skyldtes kristen tro. O hellige enfold! HEFs kamp mot kristendom og for såkalt livssynsfrihet kommer tydelig frem i forbundets egenpresentasjon der det heter at HEF

Har utrettelig kjempet for å skille stat og kirke, mot kristne formålsparagrafer i barnehage og skole, for livssynsfrihet, menneskerettigheter og kvinners og minoriteters rettigheter.

En av HEFs mest kjente kjepphester er kampen mot skolegudstjenester. Slik har HEF i årtier fremstått som en organisasjon som vil komme egen religion og egen kultur til livs – jo fortere, jo bedre.

I en tid der misjonærer jages fra asylmottak i Norge, var det likevel litt underlig å høre om HEFs Even Gran og hans opphold i USA. Gran har vært i USA i ett år for å finne ut hvorfor det er så vanskelig å ikke ha noen gudstro der.

I tirsdagens Ekko på NRK P2 ble man under vignetten «Om å komme ut av skapet som ateist i USA» vitne til en norsk ateist og HEF-medlems forunderlige tanker rundt religioner. Introduksjonen til programmet la vekt på at USA er mangfoldig og tolerant for mange ulike meninger og livssyn, men at én gruppe sliter; ateistene.

Ateistene i USA bruker samme fremgangsmåte som homobevegelsen: Man skal komme ut av skapet. «Out of the Closet» er slagordet. Man ser at homobevegelsen har lyktes med denne strategien, og vil derfor kopiere denne. Ateister som ønsker å bekjentgjøre sin gudløshet har en rød A festet på jakkeslaget.

Amerikanske ateisters problemer virket imidlertid overkommelige. Zachary Boss var en av de gudløse amerikanerne som var kommet ut av skapet. Hvordan reagerte hans familie på dette?

– De kastet meg ikke ut av familien akkurat, men de tok meg ikke seriøst. De sa at det var en fiks idé og at det ville gå over.

En fiks idé som ikke blir tatt seriøst? Er dette noe å lage radioprogrammer om? Hva er det HEFs Even Gran er ute etter? Det kan umulig være å si noe om ateisters vanskelige kår, for da hadde Hr Gran reist østover på studiereise.

Mye tyder på at Gran har til hensikt å bakvaske kristne og forvirre om religioner. Gran forklarer terror med religion, uten å nevne hvilken. Gran blander vår kristendom med en religion hvis fotspor – til denne dag – er mørke og blodige.

– George Bush er en evangelisk kristen og rett etter at han ble valgt, fikk vi terrorangrepet 11. september i 2001 – som på en måte bidro til å skape mer fokus på hvilken destruktiv kraft religion har.

Her definerer Gran feil fronter. Fronten står mellom kristendom og islam, ikke mellom ateisme og religioner. Han mister noe essensielt når han forklarer sammenhengen mellom religion og terror. Hvilken religion? Hvilket verdigrunnlag? Hvilken tro? Hvorfor spør han ikke hva som ligger til grunn for USAs og Europas frihet, og hvorfor mennesker immigrerer i store mengder til nettopp USA og Europa? Hvorfor er det ingen kø av mennesker som vil til Midtøsten, og hvorfor flyktet folk fra det gudløse Sovjetunionen og landene bak jernteppet? Hverken ideologier eller religioner er like, tvert imot! Det kan ikke være mulig å leve i dag uten å se dette. HEF har i snart 60 år gjort stor skade med alle sine utspill mot vår kristne arv.

Det er ikke til å tro at Gran ikke ser at religioner er ulike – ikke bare ulike, men rake motsetninger. Gran omtaler ateismen i religiøse vendinger, men ser likevel ikke at tro og religioner er forskjellige. Ateismen, sier han, er en

– Frigjøringsbevegelse. En slags vekkelse. Og når man hører noen nyfrelste ateister argumenterer, så går det an å trekke paralleller til nyfrelste kristne som endelig har skjønt noe nytt og viktig.

Alle kjenner Moseloven: Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve, punktum! Man kan ikke lyve for, eller drepe de som ikke er som oss i vår religion. Du skal ikke slå i hjel, slik lyder Herrens bud. Vi kan ikke drepe en vantro og forsvare det i Bibelens Ti bud. Om disse bud, dette festet, dette ankeret i tilværelsen forsvinner, blir mennesket overlatt mer til seg selv for å avgjøre hva som er rett og galt, eller de søker visdom i en annen bok enn Bibelen. Den post-kristne staten må dessuten ansette en hær av byråkrater for å passe på borgerne. I takt med avkristningen har byråkratiet og volden økt – det er en naturlig og forventet utvikling.

HEF har virkelig utrettelig arbeidet mot kristne formålsparagrafer og for minoriteters rettigheter. Hvor har dette ført oss? Var det hit vi ville?

Norge og Europa forsto ikke. Måtte Amerika forstå: At menneskenes hjerter alltid vil fylles med tro. Når vår tro glemmes, kommer de andres tro. Når vi ikke står opp for egne verdier, kommer de andres verdier. Når vår Gud tas bort – kommer de andres gud.

 

Les også

-
-
-
-
-
-