Onsdag gikk lederen i Unge Høyre, Ola Svenneby, ut i Vårt Land og sa at staten må prioritere Den norske kirke over andre trossamfunn.

Det får flere til å reagere.

– Det er ingen tvil om at dette er underlig. Svenneby sier at Grunnloven er misforstått når det kommer til at alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje, og at man dermed ikke skal likestille andre livssyn med kristendommen på grunn av historien. Det er feil, sier leder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen, til Vårt Land.

Han mener Unge Høyre og Svennebys politikk bryter med menneskerettighetene.

– Som samfunn har vi forpliktet oss til nettopp tros- og livssynsfrihet, sier HEF-lederen.

Leder i Kirkerådet, Harald Hegstad, er positiv til Svenneby og Unge Høyres fokus på kristendom, men sier ansvaret ligger hos politikerne.

– Min første reaksjon er at det er veldig positivt at Svenneby og Unge Høyre vil sikre den kristne kulturarven og en landsdekkende folkekirke, sier han.

Lomsdalen mener Unge Høyres politikk later til å ta samfunnet tilbake i tid.

– En del av forslagene virker reaksjonære, særlig når man ser på ønskene om favorisering av kristendommen, med styrking av kristendomsundervisning og opprettholdelsen av skolegudstjenester i skolen. Dette er ikke veien til et livssynsåpent samfunn, mener HEF-lederen.

Unge Høyre har også vedtatt at de skal jobbe for at Den norske kirkes oppdrag først og fremst skal være religionsutøvelse, og at Kirken dermed ikke skal være like aktiv i samfunnsdebatten.

Dette er imidlertid Harald Hegstad uenig i.

– Fra kirkens side ser vi det som en del av religionsutøvelsen å engasjere seg i etiske og samfunnsmessige spørsmål, det er dermed ingen motsetning, sier han.

Overraskende nok kommer den kraftigste kritikken mot forslaget fra Svenneby og Unge Høyre fra tidligere KrF-leder Dagfinn Høybråten.

«Et gufs fra den tiden da loven bare tillot ett trossamfunn i Norge. I dag er det et grunnlovsstridig anslag mot frikirkene og andre trossamfunn. Innpakket i forsvar av «kristenarven», raser han på X.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.