Nytt

Det politiske språket har fått tilført en ny eufemisme, dvs. et ord som betegner noe som ikke sies direkte. Ordet er «religionsnøytral».

Det er Drammen kommune som er nyskaper og pioner: det står for mange tomme kirker som er dyre å drive. Den norske kirke bør kunne dele lokaler med andre religionssamfunn, og begravelser kan kommunen ta seg av.

Forslagene kommer ikke til å gå gjennom. Men de er et varsel om hva som venter kirken og de kristne i byer der innvandrere, les: muslimer får stor innflytelse. Det er ikke muslimer som stiller slike krav, det er norske kommunepolitikere og byråkrater som avskaffer den kristne kulturarven.

Ifølge rådmannen er mange av kirkene i Drammen lite brukt og dyre å vedlikeholde. Kommuneadministrasjonen foreslår derfor å redusere antallet kirkebygg i byen, og at Den norske kirke isteden deler lokaler med andre trossamfunn, skriver Vårt Land.
Som et ledd i arbeidet med å gjøre kommunens forvaltning og tjenester tros- og livssynsnøytrale foreslås det blant annet at kommunen overtar ansvaret for gravferdsforvaltningen fra Den norske kirke.

Prost i Drammen, Øystein Magelssen, er opprørt over forslagene fra kommuneadministrasjonen.

– Flere av disse forslagene kommer aldri til å bli vedtatt, fordi de er i strid med kirkeloven. Dette vitner om manglende forståelse for dagens kirkeordning og kommunens forpliktelser, sier han. (NTB)

KrF-leder Knut Arild Hareide var sjokkert over forslagene da han ble intervjuet av Dagsrevyen. Abid Raja derimot syntes det var spennende tanker. Han presterte å si at samfunnet må ta religion på alvor, men at kirker var dyre å drifte, så hvorfor skulle samfunnet betale for noe som ikke blir brukt?

Dette er de første varsler om hvilken fremtid kristne og kirken går i møte. De vil bli fortrengt, under etiketten likestilling og nøytralitet. Alt vil bli veiet og målt. Økonomiske argumenter er effektive. Har ikke avisene i mange år triumferende fortalt om synkende kirkebesøk og utmeldinger av statskirken. Forslagene i Drammen er en forsmak på hva som venter Oslo.

Det er en logisk tyngde i det som skjer: man har hivd kristendommen ut av skolen, mediene har ført en aktiv avkristning i mange år, og kirken har selv tatt initiativ til at den ikke skal ha noen priviligert status. Da gjenstår å detronisere den ut fra besøkstall og innføre likestilling også på det økonomiske områet. Begravelser overtas av kommunen. Hva står da igjen for kirken?