Nytt

Illustrasjonsfoto: Muslimsk begravelse

Muslimer i Oslo ønsker å få mulighet til å begrave sine døde på lørdager da den muslimske lære anbefaler at de døde begraves så raskt som mulig.

Ifølge Vårt Land er det bakgrunnen for at Yassine Arakia, Talat Mehmood Butt og Eirik Lae Solberg, alle fra Oslo Høyre, står bak et privat forslag som ber byrådet i Oslo om å åpne for gravlegging i helgene. Alle tre sitter i Oslo bystyre, og Lae Solberg er gruppeleder for Høyre der.

Til Vårt Land sier forslagsstiller Yassine Arakia at:

Vi stiller dette forslaget nå fordi tilbudet kommer til å være både aktuelt og viktig for flere tusen innbyggere i Oslo med minoritetsbakgrunn. Vi håper at med dette kan gjøre en vanskelig tid lettere for dem.

Forslaget får ifølge Vårt Land støtte fra Islamsk Råd Norge, som sier at behovet trolig vil øke ettersom flere muslimer vil gravlegge sine kjære i Norge, og kommunikasjonsansvarlig Yasir Ahmed i rådet sier til avisen:

Det hender ofte at det blir et stressmoment og at det blir stor belastning og hastverk for familien å måtte skynde seg slik. Hvis en person dør torsdag ønsker familien å få begravd dem alt dagen etter. Hvis en person dør fredag, må de vente til over helga med begravelse. For mange blir det en ekstra belastning at de ikke får kommet seg videre i sorgprosessen og får holdt en begravelse raskt.

Han mener at debatten ikke bør handle om eventuelle kostnader ved å åpne for gravlegging i helgene.

Når man ser det i lys av at et dødsfall som rammer en familie er veldig følelsesmessig tungt, så vil jeg si at kostnader ikke nødvendigvis er det som veier tyngst.>

Eirik Lae Solberg er tidligere finansbyråd i kommunen og tror ikke forslaget vil føre til store ekstrautgifter, og sier til Vårt Land:

Det er grunn til å tro at kostnadene ved dette vil være beskjedne. Det er snakk om kompensasjon for helgejobbing.

Trygve Jordheim i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter mener derimot at penger avgjør om ønsket realiseres. Får KAs medlemmer flere oppgaver, må også bevilgningene økes.

Også jøder har krav om begravelse så raskt som mulig, men ifølge forstander Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn er saken lite relevant for dem ettersom samfunnet eier sin egen gravlund hvor de selv står for gravlegging.

 

Kjøp bokpakken med bestselgerne fra Document Forlag her!

Les også