Er det ikke mer enn noen håndfuller voksne mennesker igjen i dette landet?

Spørsmålet reises etter at et hypermoralistisk hylekor har latt seg krenke av stortingsrepresentant Per Willy Amundsens (Frp) forslag om å kutte barnetrygden for familier med flere enn tre barn.

Det var overfor TV 2 torsdag Amundsen lanserte ideen, som kommer samtidig med innledningen av regjeringsforhandlinger hvor Frp er avhengige av å levere på innvandringsfeltet:

– Jeg er opptatt av at vi har en befolkningssammensetning som er bærekraftig. Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi er nødt til å gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes, sier Amundsen til TV 2.

– Jeg er veldig opptatt av at en økning av barnetrygden ikke må være til hinder for integrering. Det vil det bli hvis man belønner innvandrerforeldre som får barn fire, fem eller seks, sier han.

Amundsen setter ord på det alle som beveger seg utendørs i Norge, også kan konstatere:

– Vi har ganske store barnefamilier blant innvandrerbefolkningen.

Et kutt i barnetrygden etter barn nummer tre vil få størst betydning for innvandrerfamilier, konstaterer Frp-representanten, ikke minst somaliske.

– Når de som har høyest fertilitet er ikke-vestlige innvandrere, altså at de har langt mer barneproduksjon enn det etniske nordmenn har, da må man tilpasse barnetrygden deretter, sier han.

Amundsen ønsker med andre ord å unngå at den opprinnelige norske befolkningen fortrenges av innvandrerbefolkningen i sitt eget hjemland for egen regning.

Blant dem som får vondt i anstendigheten sin av alminnelig sunn fornuft, er stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (Krf):

– Jeg kjenner at jeg reagerer nesten med avsky. Her skaper man et skille mellom folk og mellom grupper, og dette kan vi ikke gå med på, sier Bekkevold.

Skillet som består i at innvandrerbefolkningen, i særdeleshet den ikke-vestlige, er netto mottager av kjempemessige pengebeløp fra den opprinnelige befolkningen, har Bekkevold åpenbart ingen problemer med.

Sumaya Jirde Ali. Foto: Facebook.

VG følger opp saken fredag, og har i den forbindelse innhentet uttalelser fra den norsk-somaliske samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali. Hun sier hun blir fysisk uvel av Amundsen.

– Jeg ble fysisk uvel da jeg hørte dette utspillet. Det er absurd å foreslå en familiepolitikk tuftet på fordommer om at innvandrere får mange barn for å få barnetrygd, sier Jirde til VG.

– Han prøver ikke å legge skjul på at dette er et etnisk basert angrep. Her snakker vi om en tidligere justisminister som blir mer og mer radikal, og kommer med politiske forslag som bygger på samme grums som det jeg får av hatmeldinger fra ytre høyre fløy, sier Ali, og viser blant annet til Amundsens utspill i Aftenposten om å stanse innvandring fra muslimske land.

Men hva er egentlig mer radikalt enn å tvinge en opprinnelig befolkning som ikke får flere barn enn den synes den kan tillate seg, til å finansiere livsopphold for en uinvitert befolkning som får mange flere barn enn den selv ville hatt råd til å betale for på egen hånd?

Nordmenn som hverken er hjernevasket eller kuet, kan klart se det høyst urimelige i at deres nasjonale og private formue konfiskeres av personer som for manges vedkommende er inntrengere.

Men det er bare unntaksvis de tør å si dette opplagte. Og etter Alis oppfatning må statsministeren gjøre det klart at noe slikt er uakseptabelt.

Også i Høyre synes man det er haram å sette fingeren på urimeligheten:

Leder i Unge Høyre Sandra Bruflot reagerer kraftig på uttalelsene fra Amundsen.

– Jeg synes det er et absurd forslag. Det er helt uakseptabelt å bruke etnisitet på denne måten som begrunnelse for å gjøre noe med stønader og velferdsordninger, sier hun til NRK.

Men status for dagens velferdssamfunn er jo at én etnisk gruppe som har historiske og moralske rettigheter til land og nasjonalformue, subsidierer flere andre etnisiteter som ikke har det.

Hypermoralistene vil helst at nordmennene ikke skal se dette. Etnisitet har vær så god å ikke spille noen rolle.

Problemet er at etnisitet og klan er omtrent alt for bortimot hele den somaliske diasporaen som Ali selv tilhører.

Også byrådslederkandidat for Høyre i Oslo, Eirik Lae Solberg reagerer kraftig, og sier til NRK at det er «prinsippløst og usmakelig».

Prinsippet om at den opprinnelige befolkningen betaler for sin egen utskiftning, har Lae Solberg og resten av den utvidede venstresiden derimot ingen problemer med.

Dobbeltmoralen er skrikende, men i et land nesten helt uten voksne mennesker er det knapt noen som har vett til å be Ali, Bekkevold, Bruflot og Lae Solberg om å ta seg en bolle.

Faktum er at det som pågår i dag, er en grov diskriminering av den etnisk norske befolkningen, som Ali og andre lever helt fint med. Det Amundsen tar til orde for, er å bringe diskrimineringen av de opprinnelige nordmennene til opphør.

Hypermoralistene føler avsky, men er selv de avskyeligste.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.