Per-Willy Amundsen har fått juling i offentligheten i flere dager etter sitt utspill om å begrense barnetrygden til de tre første barna. Han har møtt en storm av stygge beskyldninger, og blitt rasisterklært av blant andre Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I dag, etter at regjeringsforhandlingene er over, setter han skapet på plass. Vi formidler hans facebookinnlegg in extenso:

BARNETRYGD OG ETNISITET

Det har vært en ganske spesiell uke. Mine uttalelser til TV2 har blitt vridd og vrengt til det ugjenkjennelige av journalister og politikere – inkludert enkelte fra FrP. Lite hyggelige karakteristikker har haglet tett, uten at jeg har imøtegått angrepene eller ytret ett ord til mitt forsvar. I stedet har jeg forsøkt å bidra til ro rundt arbeidet med en ny regjeringsplattform, etter oppfordring fra våre forhandlere på Granavolden.

Dette har jeg etterkommet. Nå tar jeg bladet fra munnen.

Mine forslag til endringer i barnetrygden skiller overhode ikke på mennesker ut fra etnisitet. Det har jeg aldri tatt til orde for og det ble heller ikke formidlet slik av TV2. Derfor er det uforståelig hvorfor enkelte likevel leser dette inn i mine sitater, annet enn av vrang vilje. Konkret foreslo jeg at barnetrygden skulle avgrenses til og med tredje barn – for alle familier. Bakgrunnen var KrFs ønske om økt barnetrygd, og at dette kunne være en måte å finansiere økt utbetaling for de tre første barna.

Dernest har KrF vært opptatt av å redusere det som omtales som barnefattigdom. Da er det min tilnærming at alle familier har et ansvar for at man ikke setter flere barn til verden enn man er i stand til å forsørge på en god måte. Dette kan ikke løses gjennom enda mer generøse velferdsordninger som mangler bærekraft. Tvert om er det et individuelt ansvar vi alle må ta, etniske nordmenn like mye som innvandrere.

Det er bare ett ubehagelig faktum: stort sett all økning av barnefattigdom de senere årene skyldes innvandring. Sannheten kan gjøre vondt, men det er ingen grunn til å sensurere den.

Så til etnisitetsbegrepet. Det er åpenbart mange som har problemer med å forstå hva dette betyr, noe som er tydelig når man ser retorikken den siste uken. Den faglige definisjonen av etnisitet handler om en gruppe menneskers felletrekk som særlig kommer til uttrykk gjennom språk, kultur, verdier, religion og tradisjoner – ikke hudfarge eller rase.

Derfor er det også legitimt å mene at vi skal ta vare på det etnisk norske. Jeg ønsker ikke at etniske nordmenn skal bli en minoritet i Norge. Jeg ønsker at våre etterkommere skal få vokse opp med de samme norske verdiene som vi har fått del i: frihet, demokrati, likestilling og likeverd.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.