I ettermiddag ble radioen stående på mens ukens husarbeide ble gjort. Radio Norge var dagens foretrukne kanal, og en gjenganger i nyhetene var den etniske delingen på Bjerke videregående skole. En sak som har skapt store bølger. Norgesmagasinet tok saken stort opp. Som tidligere Groruddalsbeboer er det trist å høre hvordan skolens ledelse ikke får støtte av Oslos skolebyråd. Vi blir opplyst om at de ikke er lov å dele elever etter etnisitet. Men er det apartheid som er bedrevet ved Bjerke videregående skole?

 Skolen har fordelt de etnisk-norske elevene slik at de har fått to store grupper av norske elever fordelt på to klasser, istedenfor mindre grupper fordelt på tre klasser. Skolen vet at de etnisk-norske elevene forlater skolen nå de blir en minoritet i klasserommene. Dette blir ikke godtatt, det er  forbudt etter norsk lov å dele opp etter etnisitet/hudfarge. Nordmenn skal og må finne seg i å være minoritet hvis man skal bo i Groruddalen, men ønsker om å bytte til «hvitere» skoler og flyttestrømmen viser at ønsket om å være minoritet i eget land er lav .

Skolebyråd Torger Ødegaard (H) krever at praksisen avsluttes umiddelbart, og viser ingen forståelse. Han viser til at barn ikke skal deles inn etter etnisitet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) sier at praksisen er et lovbrudd. Hun viser også total mangel på kunnskap om hvordan virkeligheten er blant barn i Oslo når hun uttaler at barn som vokser opp i Oslo ikke skiller mellom hudfarge og etnisitet. Etter rundt 15 år med jobb i multikulturelle utdanningsinstitusjoner, så er det akkurat bevisstheten om sin bakgrunn som kjennetegner de fremmedkulturelle barn og unge. De forteller gladelig hvilke land de er i fra, og det er sjelden Norge.

Det påfallende er hvilken praksis som er benyttet i Oslos barnehager opp igjennom årene. Barnehagene er anbefalt å knytte minoritetsspråklige  barn opp til etnisk-norske barn. Dette vil si at etnisk-norske barn systematisk gjennom barnehagehverdagen er fordelt på lekegrupper/språkgrupper i den gode saks tjeneste, for å heve språknivået hos de minoritetsspråklige. Å samle norske ungdommer i større grupper i enkelte skoleklasser, for å unngå at de bytter skole/flytter, det er rasistisk.

Tidligere skolebyråd Robert Wright sier at han synes dette er en trist dag. Han støtter at etnisk-norske barn kan samles i større grupper, nettopp for å bevare et etnisk-norsk miljø i Groruddalen. Han er selv far til barn som går på en skole med overvekt av minoritetsspråklige, og kan fortelle at det er like trist hver gang han for beskjed om at det er nok en etnisk-norsk skolekamerat som skal flytte.  Etnisk-norske barn trenger å møte barn med samme bakgrunn som en selv. Robert Wright setter også fingeren på situasjonen etter 22.juli. Det er vanskelig å uttale seg om dette nå. Rasismekortet trekkes raskt og han vet ikke om han orker å delta i debatten lenger. Robert Wrights ønske er en god integrering, men utviklingen i Groruddalen peker i motsatt retning.

 

http://www.radionorge.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=22