Nytt

Det ble mye oppmerksomhet mot Bjerke videregående skole i Groruddalen for en tid siden. Skolen hadde samlet de etnisk-norske elevene i to store grupper fordelt på to klasser. De styrende politikere i Oslo kunne ikke akseptere situasjoen, og flere husker innslagene på TV hvor enkelte elever sto frem med plakater påskrevet «Nei til apartheid» og lignende slagord. Nå er de berørte elevene intervjuet og de gir et svar som de styrende politikere i Oslo misliker.

Nye klasser midt i skoleåret

Elevene det gjaldt, har ikke blitt intervjuet før, men forteller nå til Aften om hvordan de opplever omleggingen. De er frustrerte for at de må møte i helt nye klasser midt i skoleåret.

Dette er omtalt i store aviser utenfor Norge og har vært gjenstand for massive reaksjoner

– Jeg får ny lærer i fire av fem avgangsfag, sier Torstein Wien Tynes.

I et åpent brev, sendt til ordføreren, byrådet og utdanningsetaten ber alle de 90 elevene om å stoppe omorganiseringen.

En innvandrerelev omtaler innvandrerklassen som en klasse med vanlige elever. En elev vi kan anta er etnisk-norsk, omtaler segregeringen som et samfunnsproblem.

Danila Monteiro gikk i den ene «rene innvandrerklassen».

– Vi stusset litt i starten over at det bare var utenlandske navn, men tenkte ikke noe mer over det. Vi er jo vanlige elever, så det var som å gå i en vanlig klasse.

De påpeker at flere elever kommer fra ungdomsskoler der det heller ikke var én eneste etnisk norsk elev i klassen.

– Segregering i Oslo-skolen er et samfunnsproblem, men det handler om mekanismer langt utenfor Bjerke videregående. Vi synes det er uakseptabelt at «løsningen» nå går ut over oss, som må inn i nye klasser midt i et skoleår, sier Male Davidsen.

Brevene til politikerne er ikke besvart.

Også foresatte og lærere har protestert mot de nye klassedelingene, men ingen av brevene som er sendt til byråd og utdanningsetat er besvart.

Utfordringene med integreringen i Oslo er nå blitt veldig knyttet til én skole, og det er leit.

Rektor Gro Flaten har forståelse for elevenes reaksjon.

– Vi hadde håpet at denne omorganiseringen kunne skje etter at dette skoleåret var ferdig. Vi har brukt pedagogiske argumenter og poengtert hensynet til elevenes trivsel, sier Flaten.

Skolen selv er fornøyd med integreringsarbeidet sitt.

Flaten mener skolen har all grunn til å være stolte av integreringsinnsatsen.

– Vi har fått et så godt læringsmiljø at elevene ikke vil bytte klasse. Vi er en videregående skole i Groruddalen, som lykkes godt med integrering. Det har vi jobbet målbevisst med i alle år, men akkurat dette tiltaket har vi fått beskjed om at er lovstridig, sier Flaten.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Elevene-vil-beholde-apartheid-klassene-6726768.html