En av Groruddalens lokalaviser, lokalavisen.no, omtaler klasseinndelingen ved Bjerke videregående skole. Avgjørelsen om å samle de norske elevene i egne klasser og større grupper blir omtalt som hensynsløst. Den lokale avisen har ingen betenkeligheter ved at nordmenn er minoritet i sitt eget land, utover det at flukten av norske elever må tas på alvor.

I følge skoleledelsen var intensjonen god. Det spiller liten rolle når middelet er så til de grader feil. Det er overraskende at skoleledelsen på en videregående skole midt i det mangfoldige Oslo kan være så til de grader hensynsløse i sin framtreden.

En inndeling basert på etnisitet, hudfarge eller religion er og blir noe vi forbinder med regimer Norge på ingen måte bør sammenliknes med.

Samtidig er det klart at det skoleledelsen på Bjerke videregående skole så – nemlig at en flere etnisk norske elever sluttet på skolen – er en del av en utfordring som bør tas på alvor.

Det blir også påpekt noe annet i lokalavisens kommentar. Også de med annen etnisk bakgrunn enn norsk, ønsker seg vekk fra skolen. Om det er undervisningsform eller miljøet elevene imellom vet vi ikke. Påfallende at elever ønsker seg vekk fra et flerspråklig og multikulturelt miljø som av bl.a Audun Lysbakken og Jonas Gahr Støre, blir løftet frem som nøkkelen til fremtiden.

Nå har riktignok ikke skolen klart å fremlegge dokumentasjon på hva som var årsak til at elevene sluttet, men det er et interessant faktum at flere av elevene som ble plassert i klassen utelukkende bestående av etniske minoriteter sier de ønsker seg bort.

Dette er nemlig ikke et problem som begrenser seg til etnisk norske elever. Vi lever i en etnisk, kulturell og religiøs mangfoldig by. Det er det langt flere enn etnisk norske som ønsker å være en del av. Det er bare det at mangfoldet bør reflektere byen som helhet.

Lokalavisen ser bort fra realitetene ved Groruddalens skoler. De forteller at 36 prosent av Groruddalens beboere har minoritetsbakgrunn. De unnlater å fortelle at 51 grunnskoler i Oslo har en majoritet av elever med minoritetsbakgrunn. Mange av disse ligger i Groruddalen. To av disse har ca 95 prosent elever med minoritetsbakgrunn. I Groruddalens unike mangfold er det åpenbart naturlig at nordmennene skal integreres inn i nykommernes kulturer.  Lokalavisen ser ut til å gi sin uforbeholne støtte til Det Nye Norge, selvom den opprinnelige befolkningen er i bevegelse ut av området.

Faktum er at, uansett hvor mye skremselspropaganda man måtte ønske å ta innover seg, har ikke Oslo ghettoer. Det finnes ikke enklaver i denne byen der det utelukkende lever én etnisk minoritet. Tvert i mot. I Groruddalen bor rundt 170 minoriteter – omlag 36 prosent av befolkningen har minoritetsbakgrunn. Det er et mangfold som mangler sidestykke i Norge.

Langt på vei de fleste av disse ønsker å leve i mangfoldet, i en blanding av etnisk norske og minoriteter.

Det er ikke problemfritt, man må jobbe sammen for å finne gode løsninger der det skulle oppstå konflikter. Men det kan aldri forsvares at enkeltaktører tar billige snarveier for å bistå én enkeltgruppe. Da bygger man hinder for integrering, snarere enn å rive dem ned.

http://dittoslo.no/meninger/det-kan-aldri-forsvares-at-enkeltaktorer-tar-billige-snarveier-for-a-bista-en-enkeltgruppe-1.6631659 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂