Oslos varaordfører, Khamshajiny Gunaratnam (Ap), var nylig med og markerte internasjonal dag ved Kuben yrkesarena. Akers Avis Groruddalen skriver om markeringen. Flerkulturen hylles og omtales som det naturligste av alt av Gunaratnam. Flerkultur er ikke noe nytt i den mangfoldige og hurtigst voksende hovedstaden i Europa. Det faktum at Oslo vokser på grunn av innvandring og at nordmenn snart utgjør kun 50 prosent av byens befolkning er ikke noe man reflekterer over. Nordmenn skal gå inn i tilværelsen som minoritet i eget land med glede. Varaordføreren påpeker samholdet som råder i Oslo.

– Flerkultur er ikke noe nytt i Oslo. Oslo er den byen i Europa som vokser mest og den mest mangfoldige byen i Norge. For ungdommen nå er ikke det at en med minoritetsbakgrunn gjør det godt på skolen så ekstraordinært. De synes det er bra, som enhver Oslo-borger. Vi er ett folk, Oslo-folk, sier varaordføreren.

Varaordførerens ord blir på mange måter plukket fra hverandre av ledelsen ved Kuben yrkesarena, selvom stoltheten over flerkulturen råder. Det minner på mange måter om en virkelighetsfornektelse.

Assisterende rektor Marianne Dahl er glad for at skolen kunne være en arena for feiring av internasjonal dag.

– Vi er en internasjonal møteplass i Groruddalen. «Kamzy» sin tale var en «teaser» for hva som skjedde på ettermiddagen, med musikk og underholdning. Vi samarbeider med frivillige lag for å få dette til, sier hun.

Kultur uten grenser står bak mye av innholdet.

– Vi ønsker å sette mer fokus på integrering og utdanning. Vi vil belyse hvor viktig det er å fullføre videregående skole, sier leder Anjum Warriach.

– Over 40 prosent av folk med minoritetsbakgrunn fullfører ikke videregående skole. Det er viktig å sette mer fokus på den biten, og det er fint at Kuben er med å representere mangfoldet vi har i Oslo, avslutter han.

groruddalen.no