Innenriks

Det siste året har antropolog og førstelektor i samfunnsfag ved Nord universitet, Kristin Lauritsen ledet videreutdanningsprosjektet «Kompetanse for mangfold». Hun mener mangfold må bli standard kompetanse for lærere.

Prosjektet har som mål å gjøre ansatte i barnehager og skoler i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet.

Dette er viktig både med tanke på integreringen, og med tanke på andelen drop-outs av innvandrergutter fra videregående opplæring.

Men hvilken kompetanse er det man søker å gi lærerne? Det ligger i premissene at barnehager og skole skal gi støtte. Er redd kompetansen det her snakkes om betyr å gi spesialservice til innvandrerguttene – også i skolesammenheng. Handler prosjektet egentlig om kompetanse i service og tilrettelegging?

Et problem må forstås før det kan løses. Realkompetanse på mangfoldsfeltet må derfor handle om sannhetssøken og ærlige spørsmål –  ikke om service, unnskyldninger og grenseløs forståelse. En slik «Kompetanse for mangfold» kan i realiteten komme til å bety –  enda mer «Inkompetanse for mangfold»!

 

Innherred