Ved biblioteket i Meråker kommune i Nord Trøndelag har man satset på prosjektet «Kompetanse for mangfold».

-Vi har ofte følt behov for å kunne fortelle hva de mest kjente ordene betyr på forskjellige språk. Nå har vi ordnet det slik at vi kan vise dem fram. Vi bruker nemlig tegninger som blir brukt av barna i barnehagen og som dermed er kjent av dem fra før, forteller biblioteksjef i Meråker, Anne Marken.

Endelig får biblioteket dekket sine ofte følte behov. Det er valgt ut fem språk i mangfoldsprosjektet.

Biblioteket har nå fått trykt opp plakater med tegninger av forskjellige gjenstander. Under hver tegning står det angitt hva ordet heter på fem språk: Norsk, sørsamisk, arabisk, tigrinja og engelsk. Totalt handler det om nesten 100 ord.

Hyggelig for sørsamene i kommunen at biblioteket velger å prioritere deres språk på plakatene.
Arabisk og tigrinja (tigrinja snakkes i Eritrea og deler av Etiopia) har man også fått med, men polsk og russisk har man dessverre ikke kapasitet til i Meråker.

– Vi skulle gjerne hatt med polsk og russisk også, men det har vi rett og slett ikke hatt kapasitet til, sier biblioteksjefen.

Biblioteker i Det nye Norge har kapasiteter på arabisk og tigrinja, men altså ikke på polsk og russisk.

 

Stjørdalens Blad