Ikke spesielt mye kompetanse samlet på ett brett: Oslos rødgrønne byråd. Foto: Berit Roald / NTB

Oslo søker etter unge personer som kan hjernevaske skoleelever med unyansert klimapropaganda. Det hele blir bare enda mer absurd ved at stillingsannonsen trolig bryter norsk lov.

Det er den såkalte Klimaetaten i Oslo kommune som nå søker etter to personer til å fylle stillingene som noe de kaller «klimapiloter».

Dette skal ifølge etaten være en del av «vårt prosjekt Klimaløft i Osloskolen».

I annonsen lyder det blant annet:

Klimaetaten søker Klimapiloter

Er du ung, samfunnsengasjert, opptatt av miljø- og klimaspørsmål og glad i å formidle? Vi søker nå Klimapiloter til vårt prosjekt Klimaløft i Oslo-skolen.

Man må spørre seg: Klimapilot, hva i alle dager er dét? Annonsen gir svaret:

Hva gjør en Klimapilot?
Vi er på jakt etter deg som kan besøke og inspirere elever i ungdomsskole og videregående skole og holde et engasjerende foredrag om hvilke klima- og miljøutfordringer verden står overfor og hvordan Oslo kan være en del av løsningen. Selve foredraget lages i samarbeid med Klimaetatens dyktige klimarådgivere og kommunikasjonsrådgivere og er et faktabasert og gjennomarbeidet foredrag tilpasset målgruppen.

Jobben går ut på å dra rundt i skolene i Oslo og indoktrinere elever i etatens syn på klimasaken:

Etaten skal være en pådriver for å nå kommunens ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030, og bidra til en klimarobust by.

Her er det åpenbart kun rom for ett eneste syn på klimasaken. Det er selvsagt svært kritikkverdig at skolen åpner for slik ensrettet hjernevasking av forsvarsløse elever når det gjelder et kontroversielt og vanskelig spørsmål som klimasaken.

Hvorfor legges det ikke til rette for at også andre synspunkter kommer til orde, så elvene selv kan danne seg sine meninger? Dette minner om hvordan skolen fungerer i totalitære stater. Noe slikt bør ikke forekomme i det som skal være et demokrati med rom for meningsmangfold. Skammelig er et mildt uttrykk.

Det hele blir ekstra ironisk når etaten opplyser følgende om sin generelle ansettelsespolitikk:

Oslo kommune vektlegger mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning.

Å bruke et ord som «mangfold» er selvsagt latterlig når man søker etter mennesker som skal fremme det motsatte – nemlig total ensretting av holdninger og meninger.

Etaten forklarer mer om hva slags kandidater de ser etter:

En Klimapilot har et over gjennomsnittlig miljø- og samfunnsengasjement og et ønske om å utvide og bygge opp egen kompetanse. Du har gode presentasjonsevner, liker å formidle og et ønske om å inspirere ungdom. Kanskje er du vant til å formidle og holde foredrag gjennom engasjement i en ungdoms- eller studentorganisasjon?

Man kan vel forutsette at bakgrunn fra Grønn ungdom etc. vil være relevant her. Så følger en høyst kontroversiell spesifikasjon av ønskede søkere der det blant annet heter:

Vi ønsker å høre fra deg dersom du er:

Mellom 22–28 år.

Man søker altså med rene ord etter mennesker i alderen 22–28 år. Dette er trolig direkte ulovlig etter arbeidsmiljøloven:

E24 omtalte for en tid siden en liknende sak, og en arbeidsrettsadvokat uttaler følgende:

Etter loven rammes både direkte og indirekte aldersdiskriminering.

Forbudet innebærer blant annet at det i stillingsannonser ikke kan angis at søkere skal eller bør ha en bestemt alder.

Det er faktisk ganske grovt at Oslo kommune går ut med denne typen aldersdiskriminerende og juridisk tvilsomme annonser. Vet man ikke bedre?

Men med tanke på at det rødgrønne byrådet allerede har begått titusenvis av andre brudd på arbeidsmiljøloven, er dette muligens en «pølse i slaktetiden». Pytt, pytt.

Norges hovedstad synes å være styrt av mennesker uten respekt for verken lov, moral eller sunn fornuft. Det nærmer seg en tragedie.

Les også: Skandalen i Oslo vokser: Hvor lenge kan Lan Berg klamre seg til jobben?

 

Her er alt det barna aldri skal få vite om klimaspørsmålet: 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.