Marte Gerhardsen er utdanningsdirektør i utdanningsetaten i Oslo kommune. Her som konferansier under Framtidskonferansen i 2016. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Osloskolen måler hvert år hvor stor andel av elevene som fullfører og består skoleåret på videregående for Vg1, Vg2 og Vg3. Tallene viser en dramatisk segregasjon der 40–50 % av elevene i Oslo øst stryker.

«Aldri har flere kommet gjennom videregående skole i Oslo», lyder overskriften når Vårt Oslo presenterer tallene for hvor stor andel av elevene som fullfører og består skoleåret på de ulike trinnene i videregående skole. For byen sett under ett har avisen dekning for overskriften, andelen elever i hele Oslo som har fullført, har økt fra 77,2 prosent i skoleåret 2013/14 til 81,2 prosent for skoleåret 2018/19. Privatskoler inngår ikke i tallmaterialet.

Men ser man på tallene for hver enkelt videregående skole, er det ingen grunn til å juble. Det går et skarpt skille fra skoler der mer enn ca. 80 % av elevene består, ned til «røkla», der kun 50–60 % av elevene består.

For Ulsrud videregående skole er det kun ca. 50 % som består. Annenhver elev stryker – og hvilke muligheter åpner seg for dem i arbeidslivet?

fullført videregående skole oslo

Oversikt over hvor mange elever som fullførte og besto de ulike videregående skolene i Oslo.

 

Det politiske målet er at 85 prosent skal fullføre i 2023.

– Som skoleeier har vi høye forventninger til at alle elever kan lære, fullføre og bestå, sier Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i utdanningsetaten.

Hun mener det er avgjørende å sette inn tiltak tidlig i grunnskolen. Det gjør at flere elever får høyere score i grunnskolen og blir faglig kvalifiserte til videregående skole. Men hun peker også på et trygt og godt læringsmiljø som sentralt for å få til læring.

– Selv om tallene aldri har vært bedre, er det forskjeller mellom skolene. Det betyr at vi må fortsette å jobbe, blant annet med å støtte elever som trenger mer tid eller annen tilrettelegging gjennom skoleåret. I tillegg er det nødvendig med god veiledning tidlig, slik at elevene velger riktig retning, mener Gerhardsen.

Utdanningsdirektør Gerhardsens tall viser med all tydelighet hvor segregert store deler av Oslo er blitt.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.