Elvebakken videregående skole. Videregående skoler i Oslo gjør minst for å bidra til at elevene består, viser Utdanningsetatens ferske skolebidragsundersøkelse. Foto: Annika Byrde / NTB

De videregående skolene i Oslo havner på bunn når det gjelder å bidra til at elevene fullfører, viser Utdanningsdirektoratets skolebidragsindikatorer for 2020.

Både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram i Oslo kommer dårligst ut når det gjelder å bidra til at elevene fullfører og består, viser skolebidragsindikatorene.

For studieforberedende utdanningsprogram ligger Oslo-skolene 1,8 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, som i fjor.

For yrkesfaglige utdanningsprogram har situasjonen bedret seg. I år ligger skolene 4,1 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, mot 5,7 prosentpoeng under i fjor.

Den viser også at de videregående skolene i Innlandet fylke bidrar mest til at elever i utdanningsforberedende utdanningsprogram består. Skolene havner 2,1 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

For yrkesfaglige utdanningsprogram havner skolene i Viken på topp, med 2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

Samtidig understreker undersøkelsen at forskjellene mellom fylkene nå er mindre enn i tidligere år. Årsaken knyttes delvis til fylkessammenslåing, men mest til at det er mindre forskjeller mellom skolene.

– Til tross for den krevende situasjonen ansatte og elever var igjennom våren 2020, er det mange videregående skoler som har vært flinke til å bidra til å få elever til å fullføre og bestå, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Fakta om skolebidragsordningene:

* Utdanningsdirektoratet har sett på resultatene for landets videregående skoler og beregnet hvordan disse er hvis man tar hensyn til at skolene har elever med ulik bakgrunn og sammensetning.

* Det er beregnet et landsgjennomsnitt, og skolene er målt mot dette for å se om bidraget til elevenes læring er mer, mindre eller på nivå med gjennomsnittet.

* Beregningen ser på tre sider av skolenes bidrag: karakterpoeng, årsbestått og deltakelse.

* Skolebidragsindikatorene gir ingen forklaring på hvorfor bidraget er som det er. De må ses i sammenheng med lokalt kunnskapsgrunnlag og annen informasjon om skolens tilstand.

* Utdanningsdirektoratet har også laget skolebidragsindikatorer for grunnskolen.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

 

Kjøp Asle Tojes siste bok her! Vi pakker og sender for deg hvis du skriver «julegave» i meldingsfeltet.

Følg med på Dagsorden, på Facebook, på YouTubeRumble og PodBean! Søk opp Document.no og abonnér eller lik, slik at du ikke går glipp av nyheter sett og satt i sammenheng!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.