Nytt

Resultatene fra nasjonale prøver viser at mens 25 % av femteklassingene – dvs. hver fjerde elev – leser dårlig, er tilsvarende tall for syv innvandrerskoler i Oslo over dobbelt så høye: godt over 50 %.

Disse tallene er dramatiske og de er en politisk torpedo under alt skrytet om at Oslo topper alle leseferdighetstabeller.

Aften brakte et tilsvarende resultat i fjor, som tydet på at tilstanden langt fra er så bra som påstått. Det ble tiet ihjel.

Ved Haugen skole blir 64,2 prosent plassert på trinn én. Også Furuset, Gamlebyen, Gran, Linderud, Mortensrud og Rommen havner godt over 50 prosent. Alle disse skolene ligger på østkanten i Oslo, hvor det er en høy andel minoritetsspråklige, skriver Dagsavisen.

Professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, skoleforsker Peder Haug, viser til at det er klar sammenheng mellom leseferdigheter og prestasjoner i andre fag. Han mener det er svært bekymringsfullt at så mange elever havner på bunnivå i lesing.

– Disse skolene kan bli taperfabrikker, i den forstand at mange av dem som ligger på nivå én leser så dårlig at de kommer til å få store problemer med å fullføre skolegang, ta utdanning eller gjøre karriere, sier Haug.

De samme sju Oslo-skolene gjør det også langt dårligere enn landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i matematikk og i engelsk. 72 prosent av elevene på Haugen skole havner på nivå én i regning.

De dårlige resultatene kommer til tross for høyere lønnstrinn og pøsing på med ekstra ressurser på innvandrerskolene.

kilde. NTB