Nytt

Oslo-skolens fortreffelighet og høye score er en av Høyres paradenumre for å vise hvor bra det går med integreringen i Oslo. Man undres: hvordan henger det sammen med andre opplysninger om manglende språkferdigheter, dropouts osv.

Nå gir gruppeleder i Oslo SVs bystyregruppe Knut Even Lindsjørn noen momenter som forklarer diskrepansen:

FOR DET FØRSTE gjør de svakeste elevene det gjennomgående dårligere i Oslo enn i resten av landet. Det er de flinkeste elevene som trekker gjennomsnittet opp. For det andre er det en dobbelt så høy andel elever i Osloskolen som får fritak fra de nasjonale prøvene, blant annet på grunn av det er mange som mottar særskilt språkopplæring. Det høye tallet sier noe om de spesielle utfordringene Osloskolen står ovenfor. Det er derfor ingen grunn til å slå seg til ro med at Oslo gjennomsnittlig skårer bra på de nasjonale prøvene. Det hjelper verken de svakeste elevene eller de elevgruppene som ikke er med i målingene.

Lindsjørn svarte Dagblad-journalist Trude Ringheim som ikke kunne forstå hva problemet er all den stund Oslo-skolene scorer høyest i landet. Men gjør de det?

Ringheim ser ikke ut til å kjenne undersøkelsen som viste en dramatisk forverring av leseferdigheten til 9.klassinger. 42,3 prosent av 9-klassingene ligger på eller under kritisk grense. Det er sjokk-tall, men ser ikke ut til hverken å ha blitt registrert eller sunket inn.

Er det fordi man ikke ønsker å vite?

Under kartleggingsprøven for niende trinn som ble gjennomført i høst, kom det frem at hele 42,3 prosent av elevene i Osloskolen leser så dårlig at de er på eller under såkalt kritisk grense. Det er en forverring fra 2008 hvor dette kun gjaldt 33,9 prosent av elevene. Ved enkelte skoler leser syv av ti for dårlig.

Hvis elevene er så dårlig i 9. klasse, er det da sannsynlig at de har vært landsledende på lavere trinn? Det virker rett og slett ikke troverdig at leseferdigheten faller med alderen.

Undersøkelsen tyder på at paradenumret til Høyre er en bløff, og SVs Lindsjørn letter litt på sløret.

Dramatisk forverring av leseferdighet i Oslo for 9. trinn

Hva er galt med Osloskolen?

l