Innenriks

I minneordene som Theodore Dalrymple for to år siden skrev over Margaret Thatcher, gikk ikke den engelske legen av veien for å ta et oppgjør med tingene den avdøde eks-statsministeren ikke hadde lyktes med. Han sa for eksempel at hun overtok en offentlig sektor som var ineffektiv, og at hun etterlot den ineffektiv og korrupt.

Det siste skyldtes naturligvis det Kafka-aktige skjema-, målings-, test- og rapporteringsregimet betegnet som New Public Management (NPM), hvor antall ansatte øker fordi en hær av bokførere skal undersøke hvordan stadig mer pressede ansatte i førstelinjen gjør jobben sin med å levere selve de offentlige tjenestene.

Dette uvesenet har sneket seg inn i de fleste deler av norsk offentlig sektor også, og et av de tragikomiske utslagene er at bydeler i Oslo med høy innvandrerandel ifølge offisielle tall gjør det bedre i norskfaget i skolen enn store bykommuner andre steder i landet. Daglig løgn gir som kjent daglig brød.

De fleste vil nok tenke at det forekommer triksing med statistikken, og Shazia Sarwar kan i VG opplyse om at det faktisk forholder seg slik:

Elever i Bydel Søndre Nordstrand, en bydel med en befolkning med lav høyere utdanning og sosial status, påstås å være bedre enn elever i andre storkommuner. Hensikten med påstanden er klar: Dette er bevis på at Oslo-skolen utligner sosiale forskjeller. Kroneksemplet som løftes frem er Prinsdal skole. Det som ikke fortelles er hvor mange elever ved de andre skolene i bydelen fritas fra nasjonale prøver.

Det kan du få vite av meg: Bjørndal skole fritok 35,5 prosent av alle som kunne fritas ved nasjonal prøve i lesing ved 5. trinn i 2014, Toppåsen skole 30 prosent, Seterbråten 21 prosent. Hvor mange som har særvedtak på landsbasis og kan fritas, fikk ikke VG full innsyn i. Landssnittet for fritak for alle elevene er fem prosent. Utdanningsforskere mener at jo flere som fritas, dess bedre resultat. For man holder de svakeste utenfor. Da jeg jobbet med nettopp dette i en artikkelserie i 2013, sa rektorer at det var tilfeldig at de fritok så mange akkurat det året.

Dalrymples ord om korrupsjon gjelder også i den norske mutasjonen av NPM:

Skolebyråden premierer rektorer med ekstra penger for gode testresultater, enkelte skoler pugger på prøver på bekostning av andre fag, og skolesjefen har brukt prøveresultater til å heie frem de gode skolene og gi strykkarakter til de dårlige.

 

OSLO 20140813 Portretter for Oslo Høyre Foto: nyebilder.no

Foto: Skolebyråd Anniken Hauglie (H). Hva er forskjellen på venstre- og høyresiden i norsk integrasjonspolitikk? Høyre synes vel så gode til å tildekke realiteten. Fasaden teller mest.

Incentivene fungerer altså slik at skolene belønnes for å nedlegge stor innsats for å lyve for byråkrater og politikere om skoleprestasjonene, anstrengelser som man skulle tro ville ha vært bedre anvendt på å se virkeligheten i øynene og gjøre noe med den. Skolefrafallet blant elever med innvandrerbakgrunn er en sosial og økonomisk bombe. Er ikke det litt for viktig å gjøre noe med til å holde på fasadevirkeligheten?

 

Misvisende om Oslo-skolen