Nytt

De siste årene har Oslo kommune og byrådet igjen og igjen fremhevet hvilken suksesshistorie leseferdigheten i Oslo-skolen er. Det var selve beviset på at integreringen er vellykket.

Ned faller en ny kartleggingsundersøkelse som forteller at over 40 prosent av elevene i 9. trinn leser så dårlig at de er på eller under kritisk grense.

Tallet på «dårlige» lesere har falt fra 33.9 prosent i 2008 til 42,3 prosent i 2009. Det er svært mye. Tallene burde fått alarmklokkene til å ringe hos noen og enhver. Men er tallene for ubehagelige for for mange?

Under kartleggingsprøven for niende trinn som ble gjennomført i høst, kom det frem at hele 42,3 prosent av elevene i Osloskolen leser så dårlig at de er på eller under såkalt kritisk grense. Det er en forverring fra 2008 hvor dette kun gjaldt 33,9 prosent av elevene. Ved enkelte skoler leser syv av ti for dårlig.

Leseferdighet er nøkkelen til videre utdannelse og i de fleste tilfeller – jobbmarkedet.

Journalist Ingvild Sahl har en statistikk over skolene som er på eller under kritisk grense. Den hadde fortjent en nærmere kommentar. På Rommen er 78 prosent under eller på kritisk grense. På Linderud 59,7 prosent, og på Jordal 67,3.

Flere enn 4 av ti leser for dårlig

Aften tirsdag 18. mai 2010.

ikke på nett