Fredagsbønn i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat moskéen i Oslo. I denne moskeen er det ingen kvinner i styret.   Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Oslo Ap krever likestilling også i konservative trossamfunn og menigheter utenfor Den norske kirke. De åpner for å fjerne statsstøtten om ikke kvotene fylles.

Utspillet overfor NRK kommer etter undersøkelsen som viser at kvinner er sterkt underrepresentert i konservative trossamfunn i Norge og i menigheter utenfor Den norske kirke. 70 prosent av norske moskeer har ingen kvinner i styret, og totalt har norske moskéstyrer en kvinneandel på 8 prosent.

– Vi ønsker at de mister statsstøtte hvis de ikke har minst 40 prosent kvinner i styrene. Dette er jo ikke noe privat anliggende, all den tid staten gir 400 millioner kroner i støtte til religiøse trossamfunn. Da må vi også kunne stille krav, sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo Ap.

Tre av fire
I de fire største og eldste moskeene i Oslo, med over 23.000 medlemmer, er det ingen kvinner i styret. Tre av disse har ikke kommentert saken, mens daglig leder Ikhlaq Ahmad i Islamic Cultural Centre Norway sier i en epost til NRK at de skal bli flinkere til å få kvinner inn i styret og at de har en ungdomsorganisasjon med kvinnelig leder.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kommenterer at han syns forslaget om tvang er dårlig og ikke vil gå inn for tvang for å få kvinner inn.

– Det må være en høy terskel for å lovregulere trossamfunn, fordi trosfriheten skal stå sterkt i Norge, sier Ropstad.

Ja og nei
Sosialantropolog og islamekspert Unni Wikan synes forslag er kreativt og støtter det, mens likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm heller vil gå for andre konkrete tiltak. I første omgang vil hun kartlegge den reelle tilstanden for likestilling i trossamfunnene.

En undersøkelse fra Norges Kristne Råd fra 2018 viste at kvinneandelen i lokale menighetsstyrer i Norge var 59 prosent. I kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke er andelen 30 prosent.

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂