Drammen kommune ønsker ikke å ta imot flyktninger med ikke-vestlig bakgrunn og foretrekker kun flyktninger med ukrainsk bakgrunn.

Dette har flertallspartiene i Drammen kommune som består av FrP, Høyre, KrF og Pensjonistpartiet bestemt, skriver Dagsavisen.

«Med den høye andelen ikke-vestlige innvandrere som Drammen allerede har, vil det være integreringshemmende å bosette enda flere med ikke-vestlig bakgrunn. Dette fordi ressursene må benyttes til å løse de integreringsutfordringene vi allerede har med denne gruppen, før det tilføres flere», heter det i begrunnelsen.

Partiene ønsker også å redusere antallet flyktninger fra 400 i fjor til 125 i år.

Reaksjonene lar ikke vente på seg.

Ungdommer som drar til Drammen, frykter å bli ranet

Senior kommunikasjonsrådgiver Siv Meisingset i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sier at direktoratets retningslinjer tilsier at kommunen vedtar hvor mange flyktninger de kan ta imot, ikke hvem. Kommunene kan med andre ord ikke stille krav til flyktningenes nasjonalitet eller familiesituasjon.

Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Bjørn Erik Thon sier at hvis Drammen kommune vedtar dette, så vil ombudet klage dette inn til Diskrimineringensnemnda.

– Vi kommer til å klage inn Drammen kommune til Diskrimineringsnemnda hvis de vedtar å kun motta ukrainske flyktninger. Dette fordi vi mener at det er mye som tyder på at dette er diskriminering, og derfor ønsker vi å prøve det i nemnda, sier han.

Han legger til at hele tanken bak bosetting er basert på en solidaritetstanke.

Tirsdag er det klart for kommunestyremøte i Drammen kommune, der vedtaket kan bli endelig. Buskerud Innvandrerråd har varslet motdemonstrasjon før møtet.

 

 

Kjøp bøker fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.