Dialogprest og daglig leder ved Kirkelig dialogsenter i Oslo, Steinar Ims, mener at kongefamilien opptrer «strategisk lurt» når de tar med seg religionsledere til unge næringslivstalenter og holder gjestebud for livssynsledere på Slottet, skriver  Vårt Land:

Mandag og tirsdag arrangeres Sikt, kronprins Haakons egen næringslivskonferanse for unge ledere – en konferanse som blir sponset med 1,45 millioner kroner av bedrifter og organisasjoner. Selv bevilger kronprinsparet 500.000 kroner.

På Sikts andre dag skal kronprins Haakon snakke om «Aspekter ved ledelse» i aulaen til Universitetet i Bergen. Med seg har tronarvingen Bawa Jain, generalsekretær i World Council of Religious Leaders, en organisasjon som jobber med religiøst diplomati, og som ledes av en jainitt. Jainismen legger vekt på gode handlinger som veien til frelse. Det er kronprinsesse Mette-Marit som skal stå for selve samtalen med Jain.

Kronprinsparets religions- og ledelsessamtale kommer bare en uke etter at kong Harald og dronning Sonja inviterte 90 gjester fra 14 tros- og livssynssamfunn til gjestebud på Slottet. De 14 er medlemmene i Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn.

«På denne måten ønsker Kongeparet å bidra til dialog og større kunnskap om hverandres ulike tro og livssyn», opplyste Kongehuset.no. Under første del av gjestebudet ble det lagt opp til «gode samtaler rundt bordene».

Kronprinsens religionsengasjement ble også synlig i september. Da åpnet han en konferanse for unge ledere fra ulike tros- og livssynssamfunn i en moské i Oslo.

På spørsmål om hvorfor han tror kongen inviterer til gjestebud, svarer Steinar Ims:

Engasjementet er lurt rent strategisk. Da kirken startet løsrivelsen fra staten, krevde kong Harald at kongen skulle være medlem av Den norske kirke. Derfor ser vi nok nå en konge – og en kronprins – som er synlige på andre tros- og livssynssynsarenaer, for på denne måten får kongen sagt at han også er bahaiene, muslimenes og human-etikernes konge.

Men han mener også at 22.juli har en betydning:

Terroren 22. juli førte til en større vektlegging av «det nye vi». Dette ønsker også kongehuset å speile.

Men hva betyr det at kronprinsen talte i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat moskeen i Oslo? Steinar Ims mener det at er bra at kronprinsen utfordrer fundamentalistene i alle leire, men klarer ikke å se at dialoglinjen gjør blind for at noen har en helt annen definisjon av dialog.

Da kronprins Haakon åpnet en konferanse for unge ledere fra ulike tros- og livssynssamfunn i moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat i Oslo, sa han blant annet dette i talen:

Å være med på å forvalte folks verdier er et stort ansvar og gir store muligheter. Hvordan dere velger å utøve eget lederskap har konsekvenser for andres liv.

Dere er med på å forvalte noe av det viktigste i mange menneskers liv: Deres tro og livssyn. Det som skjer i menighetene og organisasjonene deres setter dagsorden. Og dere som sitter her, har påvirkningskraft i noen av de viktigste og vanskeligste spørsmålene i vår tid. Mange søker til dere for å få svar på grunnleggende verdispørsmål: Liv og død, toleranse og åpenhet, identitet og tro.

Dagens og framtidens lederarbeid i tros- og livssynssamfunnene er viktig for at vi skal ha et raust og inkluderende samfunn i Norge.»

Hvor mange i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat moskeen i Oslo deler kronprinsens visjoner om et raust og inkluderende samfunn? Hvordan mener Steinar Ims at vi skal forholde oss til dem som ikke vil følge vår tids drøm om «det nye Vi»? Og når Vårt Lands Alf Kjetil Walgermo hevder at kongehuset med sine handlinger «viser at de står for noe», så er det faktisk det motsatte som skjer. Kongehuset viser at de ikke står for noenting, at deres tro er uten innhold og substans, at alt livet handler om, er å akseptere hverandres valg. For hva ville skjedd, dersom Amal Aden eller Ayaan Hirsi Ali hadde kommet og gjort rede for sine erfaringer? Hvem skulle vi da vært rause overfor?