Innenriks

Neste uke er representanter fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) invitert til gjestebud på slottet. De inviterte er medlemmer i STLs 14 medlemsorganisasjoner.

Ifølge pressemeldingen fra kongehuset er kongen og dronningen opptatt av mangfoldet i det norske samfunn og håper arrangementet vil bidra til dialog og økt innsyn i hverandres ulike tro og livssyn, dette skriver avisen Vårt Land.

Det er lagt opp til runde bord, der også kongen og dronningen deltar i samtalene, sier assisterende kommunikasjonssjef ved Kongehuset, Sven Gj. Gjeruldsen.

Ifølge Gjeruldsen er kongeparet opptatt av å bli bedre kjent med ulike religioner, samt ha en dialog som kan bidra til å øke forståelsen for den enkeltes ståsted.

Utfordrende matservering

Matservering er en utfordring når så mange religioner møtes siden det finnes en rekke religiøse regler for mat, hvordan den skal lages og hva som kan spises, men ifølge Gjeruldsen skal alle religiøse regler bli ivaretatt.

STL er veldig glad for invitasjonen.

Anne Sender, sekretariatsleder ved STL, sier til Vårt Land:

Dette synliggjør at kongehuset tar borgernes mangfold helt inn i varmen og søker ny kunnskap om hvordan de ulike tros- og livssynspraksiser fungerer i Norge. Det oppleves som en anerkjennelse av STL som en viktig påvirkningsagent for et mer likestilt og romslig samfunn.

Gjestebudet avsluttes med musikalske innslag som legger vekt på verdiene som de ulike kulturene overfører til barna gjennom eventyr, sang og musikk.

Om det er rom for kritiske spørsmål sier artikkelen ikke noe om.