Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, mener det er uforståelig at Human-Etisk Forbund, som eneste tros- og livssynssamfunn, er invitert som høringsinstans til ny opplæringslov. – Det offentlige må skjerpe seg, sier direktøren til Vårt Land.

Regjeringen sendte forrige uke forslag til ny opplæringslov på høring. I tre nye paragrafer blir forbudet mot forkynnelse i skoleundervisning presisert, og retten til fritak fra aktiviteter på grunn av livssyn utvida.

Av over 130 høringsinstanser som er invitert til å komme med innspill, er Human-Etisk Forbund (HEF) det enaste tros- eller livssynssamfunnet som er representert, og Vad Nilsen kommenterer det slik overfor Vårt Land:

Viss du berre skal invitere eitt trus- og livssynssamfunn, er det spesielt å velje eit av dei små, for å seie det forsiktig. Fleire burde blitt invitert.

Både privatpersoner og organisasjoner kan sende inn høringssvar på eget initiativ, og kirkerådsdirektøren sier til Vårt Land at DNK kommer til sende inn høringssvar, selv om de ikke ble spesielt invitert til å delta.

Selv Human-Etisk Forbund reagerer på at DNK er utelatt, og politisk og internasjonal sjef i HEF, Lars-Petter Helgestad, sier til Vårt Land at den burde stått på lista, og at det samme gjelder Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Slik hadde en fått fram flere stemmer, også de små, mener Helgestad.

Men HEF er positivt overrasket over et ønske om klarere forbud mot forkynnelse i norsk skole, og sier:

Vi er også overrasket over hvor tydelig lovforslaget er om forbud mot forkynnelse. Vi er ikke så vant med at et departement argumenterer på en måte som HEF er enige med.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂