Generalsekretær Mehtab Afsar (i midten), styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic i Islamsk Råd Norge (IRN) lytter til en politisk paneldebatt om «innvandring, hatkriminalitet og rasisme» i Oslo før valget. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix 

Tilliten mellom medlemmene i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (STL) og Islamsk Råd Norge (IRN) er på et bunnivå, skriver Vårt Land.

Onsdag i forrige uke ble det holdt et møte der alle medlemsorganisasjonene deltok – bortsett fra IRN. Tema for møtet var samarbeidsklimaet mellom IRN og STL.

Lars-Petter Helgestad fra Human Etisk Forbund sier til Vårt Land at deres tillit til IRN er tynnslitt, og sa videre:

Det var helt nødvendig å la de andre organisasjonene få lufte sine synspunkt uten at IRN var til stede. Da slapp man at de følte seg under angrep og hele tiden måtte forsvare seg.
Helgestad mener at alle medlemmene langt på vei var enige i virkelighetsbeskrivelsen og sa at nå er det viktig at IRN rydder opp for å gjenopprette tilliten.

På møtet til STL deltok også Egil Lothe i Buddhistforbundet, og han sa til Vårt Land at medlemmene står bak den virkelighetsforståelsen sekretariatet arbeider ut fra:

Medlemmene i rådet stiller seg stort sett bak virkelighetsforståelsen som sekretariatet har gjort rede for, både ekstern og internt.
I forrige uke gikk ledelsen i STL ut i Dagsavisen med skarp kritikk av IRN.

Dagsavisen skrev da at Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) det siste året har sittet tause gjennom alt fra niqab-bråk til styretrøbbel i Islamsk Råd Norge (IRN). Men etter at et av styremedlemmene i IRN nylig ble dømt for å ha begått underslag med deres midler, tar de endelig bladet fra munnen.

STL har slitt med samarbeidet med IRN over flere år, innrømmer ledelsen nå overfor Dagsavisen.

Dårlig kommunikasjon og mangel på tillit er blant verkebyllene.

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys sa til avisen:

– Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av. Vi opplever at Islamsk Råd har spilt seg selv ut på sidelinjen, og blitt irrelevante.

Sammen med spesialrådgiver i STL, Anne Sender, ramser hun og generalsekretæren opp problemene overfor Dagsavisen:

Dårlig kommunikasjon, sviktende tillit og manglende forståelse og enighet om at Samarbeidsrådet er et fellesprosjekt for alle medlemsorganisasjonene, samt det de ser som Islamsk Råds gjentatte hang til å spille på en offerrolle.

Kulturdepartementet har allerede fryst statsstøtten til IRN på bakgrunn av en totalvurdering av hvordan IRN har opptrådt over tid, og hvordan de jobber.

Nå frykter STL-ledelsen at problemene vil ødelegge tros- og livssynsorganisasjonenes gode forhold til myndighetene, og Joys sier til Dagsavisen:

– Vår betydning som tilrettelegger for tros- og livssynsdialog er avhengig av at vi opprettholder den gode relasjonen vi har til myndighetene, og spesielt Kulturdepartementet.

På spørsmål fra Dagsavisen om de andre medlemmene kan komme til å stemme IRN ut av STL, svarer styreleder i STL, Britt Strandlie Thoresen:

– Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere det. Jeg kan ikke uttale meg om noe sånt utover hva STL kommer fram til som vedtak. Og der går rådslagningen videre.

I følge Dagsavisen er STL  bekymret for at støyen rundt IRNs kan svekke den større tros- og livssynsdialogen i Norge.

Hele samarbeidsklimaet rundt religion og livssyn står på spill her. Vi er redd for at hele «oss mot dem-tenkningen» som vi ser hos en del politikere skal bli styrket av denne situasjonen, sier Joys.

Hun mener norske muslimer trenger gode, tydelige og samlende talspersoner.

– Det opplever vi ikke at er tilfelle nå.

 

Dagsavisen: Begeret er fullt: Mehtab Afsar og Islamsk Råd kan kastes ut

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂