Generalsekretær i Islamsk Råd Methab Afsar.

Moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyde med Islamsk Råd Norge og organisasjonens kontroversielle generalsekretær Methab Afsar, har dannet en ny fellesorganisasjon.

Den nye organisasjonen ble stiftet mandag denne uken. Formålet er å arbeide med religionsdialog, skriver Vårt Land.

Etter det avisen kjenner til er stifterne personer som har hatt tilknytning til Islamsk Råd Norge (IRN).

Flere moskeer og organisasjoner, som til sammen representerer opp mot 35.000 medlemmer, har i vår snakket om å melde seg ut av IRN. Det tilsvarer nesten halvparten av organisasjonens totale medlemsmasse.

Etter det Vårt Land erfarer vil den nye organisasjonen ikke være en konkurrent til IRN på alle av paraplyorganisasjonens arbeidsområder. I stedet vil man konsentrere seg om å være aktive i religionsdialogen, et arbeid som mange mener har vært forsømt under generalsekretær Mehtab Afsars ledelse.

Tidlig i mars ansatte IRN en medarbeider som bærer det heldekkende plagget nikab, et trekk som høstet hard kritikk, både internt og politisk. Senere har generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy, kritisert IRN for nikab-ansettelsen.

– Har de vurdert hvilken effekt slikt har på dialogen mot storsamfunnet? spurte hun på et møte i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Generalsekretæren i Islamsk Råd har ifølge Vårt Land ikke vært villig til å stille til intervju om saken.

At Methab Afsar gjør seg utilgjengelig er mer regelen enn unntaket når han frykter det kan komme kritiske spørsmål.

 

Vårt Land

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂