Generalsekretær Mehtab Afsar (i midten), styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic i Islamsk Råd Norge (IRN) lytter til en politisk paneldebatt om «innvandring, hatkriminalitet og rasisme» i Oslo 29. august.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Islamsk Råd Norge (IRN) har valgt å klage på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.

Klagen ble ifølge Dagbladet sendt inn mandag, samme dag som fristen for å klage går ut.

– Islamsk Råd anser vedtaket som dårlig begrunnet og lite konkret når det kommer til hvilken måte IRN etter departementets syn ikke lenger oppfyller vilkårene, sier advokatfullmektig Lisa Eian, som representerer rådet.

Den årlige utbetalingen til Islamsk Råd Norge (IRN) er på 1,3 millioner kroner. Utbetalingen som Islamsk Råd skulle ha fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet, utgjør halvparten av disse pengene – og det er dette som nå er klaget inn.

– Islamsk Råd mener de har brukt tilskuddet de har fått akkurat i tråd med det formålet de har fått det til. Det går på konkret dialogarbeid og omfattende arbeid som de har gjort og gjør. I tillegg har det vært benyttet penger til å styrke sekretariatet. I klagen som kommer, viser de til ganske mye konkret arbeid som de har gjort, sier advokatfullmektig Lisa Eian.

Her er det på sin plass å bemerke at den noe ulne formuleringen om at penger har vært brukt til å «styrke sekretariatet», medførte ansettelse av den tilslørte administrasjonskonsulenten Leyla Hasic. Hasic, som bærer nikab, skulle drive «kommunikasjonsarbeid og være brobygger» til storsamfunnet.

Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier til Dagbladet at departementet har foretatt en grundig vurdering etter flere møter med organisasjonen og etter skriftlige innspill fra IRN.

– Tilliten til IRN som dialogpartner for Kulturdepartementet er også svekket. Vår vurdering er solid, sier Helleland.

Allikevel kan det ikke stå såå dårlig til hos Islamsk Råd. De søker nemlig etter «Konsulent/seniorkonsulent halalsertifisering» og tilbyr lønnstrinn 46-61 (410.000 – 527.500). Eller enda mer hvis kandidaten er godt kvalifisert.

De tilbyr fri ved islamske høytidsdager og utøvelse av religiøse daglige plikter i arbeidstiden.

Søk da vel!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂