Mehtab Afsar løper og gjemmer seg når det stormer rundt organisasjonen han leder. Slik er det hver gang. Etter at de i dag ble fratatt statsstøtten har IRN nå svart med å legge ut en anonym pressemelding – uten ett eneste sitat fra lederen.

Islamsk Råd Norge er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier at de vil fortsette arbeidet som en «sentral aktør og brobygger i samfunnet».

Mandag morgen ble det klart at regjeringen har mistet tilliten til Islamsk Råd Norge (IRN), og at statsstøtten til organisasjonen blir kuttet. IRN fikk beskjed om avgjørelsen søndag.

– Vi er skuffet over orienteringen vi mottok i går. Dersom driftstilskuddet trekkes, vil mye av det gode arbeidet organisasjonen gjør, bli skadelidende. Styret har i flere møter med departementet fremlagt all nødvendig dokumentasjon parallelt med konkrete mål for veien videre for IRN, skriver organisasjonen på sine nettsider.

Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige. Derfor ber regjeringen Stortinget om å holde tilbake tilskuddet.

Organisasjonen er ikke enig i vurderingene departementet har gjort.

– IRN vil gjennomgå faktafremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt. IRN vil vurdere eventuelle tiltak beroende på begrunnelsen, skriver organisasjonen.

– Vi vil fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.

 

Pressemeldingen fra IRN

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.