På bildet ser vi (muligens) Leyla Hasic, ansatt i IRN for blant annet å drive med «kommunikasjon». Nå som Islamsk Råd Norge er i krise kommuniseres det fint lite. Ledelsen har gjort seg utilgjengelige. (skjermdump, NRK)

Ytterligere fem organisasjoner forlater Islamsk Råd etter at regjeringen kuttet statsstøtten. Noen av utbryterne vurderer å starte en ny muslimsk organisasjon.

Mandag morgen ble det klart at regjeringen har mistet tilliten til Islamsk Råd Norge (IRN) og at statsstøtten til den muslimske paraplyorganisasjonen blir kuttet.

Det har lenge vært uro rundt IRN, og i kjølvannet av pengekuttet melder flere av medlemsorganisasjonene seg ut.

– For IRN er ikke økonomi det viktigste, men tilliten i samfunnet. Nå har vi verken tillit fra myndighetene eller andre samtalepartnere, eller fra samfunnet for øvrig, sier talsperson Najam Saqib i Islamic Cultural Centre til Dagsavisen.

Moskeen han er talsmann for, er en av fem muslimske organisasjoner med til sammen 10.000 medlemmer som mandag melder seg ut, ifølge NRK.

Dermed har Islamsk Råd Norge mistet til sammen 30.000 medlemmer siden september, da fem andre organisasjoner med 20.000 medlemmer meldte seg ut.

Vurderer ny organisasjon

IRN opplyser på sine nettsider at de representerer 38 organisasjoner med 65.000 medlemmer, men dette tallet er trolig ikke oppdatert etter den siste utmeldelsen.

Ifølge Najim Saqib i Islamic Cultural Centre er det nå snakk om at utbryterne starter sin egen, muslimske organisasjon som kan være en erstatning IRN.

– Vi må tette det vakuumet som har oppstått. Det er viktig at våre barn vokser opp i et harmonisk og ikke et konfronterende samfunn, der norske muslimer føler seg som en del av samfunnet og ikke motarbeider samfunnet, sier han til Dagsavisen.

– Skuffet

NTB har ikke lyktes med å få kontakt med styret i Islamsk Råd Norge mandag. I et innlegg på sine nettsider skriver organisasjonen at de er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier at de vil fortsette arbeidet som en «sentral aktør og brobygger i samfunnet».

IRN fikk beskjed om at regjeringen vil kutte statsstøtten søndag.

– Vi er skuffet over orienteringen vi mottok i går. Dersom driftstilskuddet trekkes, vil mye av det gode arbeidet organisasjonen gjør, bli skadelidende, skriverorganisasjonen.

– Skal gjennomgå begrunnelsen

Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige. Derfor ber regjeringen Stortinget om å holde tilbake tilskuddet.

Organisasjonen er ikke enig i vurderingene departementet har gjort.

– IRN vil gjennomgå faktafremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt. IRN vil vurdere eventuelle tiltak beroende på begrunnelsen, skriver IRN.

– Ingen tillit

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier at de 650.000 kronene som opprinnelig var ment for IRN, og som departementet allerede i juni varslet at de ville holde tilbake, nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner isteden.

– Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge (IRN), sier Helleland til NTB.

Helleland sier at beslutningen er basert på en helhetsvurdering, og ikke er knyttet til enkeltsaker, som ansettelsen av en administrasjonskonsulent som bruker nikab.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂