Stortingets familie- og kulturkomite har bestemt seg for at Islamsk Råd Norge ikke får andre halvdel av den årlige bevilgningen på 1,3 millioner kroner. Støtten er dermed halvert. Det er et alvorlig prestisjenederlag for organisasjonen.

 

Stortingets familie- og kulturkomité innstilte tirsdag på at andre rate i støtten til Islamsk Råd Norge (IRN) ikke skal utbetales.
Innstillingen fra komiteen var enstemmig.

Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig. Det var utbetalingen IRN skulle fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet tidligere i år, som nå er stanset.

– Jeg er glad for at komiteen har kommet til en rask enighet i dette spørsmålet, slik at midlene kan fordeles til organisasjoner som driver religionsdialog, som var formålet, sier komitéleder Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.

Islamsk Råd Norge (IRN) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen. (NTB)

IRN og generalsekretær Mehtab Afsar spilte et høyt spill. Først da de sørget for å utmanøvrere styret, som ville ha Afsar skiftet ut. Dernest ved å ansette en kommunikasjonsrådgiver som bar nikab. Disse trekkene vitner om en total feilbedømning av det politiske Norge. Rådet tok statlig støtte for gitt.

 

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂