Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet har lenge hatt et ønske om å styrke staben til Islamsk Råd Norge med en ansatt. Departementet  økte driftstilskuddet på 416 000 kroner i 2016. I følge Klassekampen ble støtten trukket tilbake da IRN ikke hadde utlyst noen stilling, men at IRN, etter at de hadde forsikret seg om at økningen på 484 000 kroner fortsatt lå inne i Kulturdepartementets budsjett, lyste ut stillingen i desember 2014.

Nå viser det seg nå at IRN har ansatt Leyla Hasic til en stilling der arbeidsoppgavene blant annet skal være kommunikasjonsarbeid og brobygging.

Det faktum at Leyla Hasic bruker niqab, og at ingen av oss derfor vet hvordan hun ser ut, bruker ikke overraskende IRNs generalsekretær Mehtab Afsar til islams fordel. Til Klassekampen sier han

Vi vil ha fokus på at kvinner blir aktive i samfunnet og tar høyere utdannelse, og at det de har på seg, ikke skal være til hinder.

Afsar sier videre at han mener det er et stort pluss at IRN får en kvinne i staben og at IRN mener at det er hva et menneske har i hodet som er viktig, ikke hva hun har på hodet.

Departementet har ifølge Klassekampen gitt klare føringer for vilkåret for driftsstøtten.

I et brev til Islamsk Råd i fjor gjør de det klart at: «Videre driftstilskudd betinger at IRN kan ivareta ovennevnte formål og oppgaver på en tilfredsstillende måte».

Formålet er blant annet å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon, fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet. I tillegg skal IRN være brobygger til storsamfunnet og dialogpartner for andre tros- og livssynssamfunn.

Klassekampen har uten hell prøvd å få noen fra Kulturdepartementet til å kommentere om ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic ivaretar formålet på en tilfredsstillende måte.

Avisen spurte ikke hva muslimske menn mener om skjebnen til kvinner som må leve sitt liv i disse mobile fengslene, men det forteller det meste når Mehtab Afsar mener Leyla Hasic kan fremme tilhørighet til det norske samfunnet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂