General­sekretær Mehtab Afsar, styreleder Zaeem Shaukat og administra­sjons­konsulent Leyla Hasic i Islamsk Råd Norge (IRN) lytter til en politisk panel­debatt om innvandring, hat­krim­inalitet og rasisme i Oslo den 29. august 2017. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

 

Abid Raja har i årenes løp stått opp for verdier som er så langt fra norske og vestlige som det vel går an. Den eneste stortings­repre­sentanten som deler Norges befolkning inn etter hudfarge, har en rekke sterkt betenkelige utspill på sin samvittighet:

I 2003 foreslo han at muslimer skulle avlegge ed på koranen i norsk rett. Raja forfektet i fullt alvor at «respekt og ære» i tråd med sharia skulle etableres som en del av norsk retts­tradisjon. I 2008 foreslo han halamat i norske fengsler, av den enkle grunn at nordmenn ifølge Raja «ikke har problemer med å spise halalmat». Men for muslimer derimot, ville det å få i seg en bit svin være problematisk. «For en del muslimer vil dette føles som et overgrep, og en meget sterk integritets­krenkelse», sa Raja.

I 2006 ønsket han en strengere blasfemilov for å beskytte islam:

– Tegningene og trykkingen av tegningene er en hån, og jeg ser ikke formålet med det. Derfor ønsker jeg en blasfemi­paragraf som beskytter mot hatefulle ytringer, sier Raja.

Ifølge han oppfatter mange muslimer det som vestlig arroganse når europeiske aviser  trykker Muhammed-tegningene.

– Men bildeforbudet av Muhammed gjelder ikke for ikke-troende, er det ikke da tillatt i ytringsfrihetens navn for avisene å trykke tegningene? – Dette handler ikke om offentlig­gjøring av Profeten Muhammeds-bilder. Det handler om latterlig­gjøring av Profeten Muhammed på bildene.

Riktignok hadde Raja i 2012 skiftet mening. «Det har tatt meg noen år å innse at ytrings­friheten nettopp av hensynet til samfunnet bør være ubegrenset», sa mannen som er vokst opp i Norge (men med hvilke grunnleggende verdier som rettesnor?) og som nå synes begrepet «snik­islamisering» er for drøyt. Synes han dette begrepet er beskyttet av en «ubegrenset ytringsfrihet»?

I 2004 krevde Raja norsk skole i Pakistan.

Noen velger å reise til Spania, andre til Pakistan. Da må en sørge for å gi barna et slikt tilbud at de kan fungere i det norske samfunnet når de kommer tilbake, sier Raja til VG den gang.

Norske politikere var ikke like begeistret for ideen.

Så var det denne vanskelige kjærlig­heten mellom mennesker som Raja deler inn i brune og hvite eller troende og vantro, da. Rights.no har en glimrende oppsummering:

I 2005 fikk daværende statsråd Karita Bekke­mellem (Ap) så ørene flagret av Raja da hun uttalte klar skepsis til å tillate innvandring ved giftermål med søskenbarn. Da Ap i 2011 lanserte at de ville gjen­innføre forbud mot søsken­barn­ekteskap, var Raja plutselig blitt helt enig. Så kan en jo spørre seg hvorfor, men det er vel nærliggende å tro at hans egen erfaring spiller inn. Raja hadde selv forelsket seg i norsk­pakistanske Nadia, men hans foreldre ønsket at Raja, som ifølge han selv har søsken som er giftet bort til søskenbarn i Pakistan, skulle gifte seg med en kusine i Pakistan. Problemet var at Nadia er av lavere kaste enn Raja, som igjen forteller oss at det rasistiske kaste­systemet lever i beste velgående også i Norge. Raja truet da foreldrene med å gifte seg med en (hvit, «gori«, som han skriver i Talsmann) norsk kvinne. Kan det bli verre, i «integreringens navn»?

Arrangert ekteskap og tvangsekteskap har forresten ikke noe med hverandre å gjøre, om man skal tro Raja.

Og nå jobber han altså med å sette «muslimhatet» på den offentlige dagsorden. Muslimkortet til Raja er effektivt, på samme måte som hudfarge.

Bildet av Raja kompletteres når man tenker over hans engasjement for bønnerop i moskeen i Åkerbergveien i Oslo så langt tilbake som i år 2000, da Raja var talsmann for World Islamic Mission.

– Dette vil bidra til å skape et mer mangfoldig samfunn i Norge. Det er viktig at andre generasjons innvandrere får vite at vi er med i det norske samfunnet, og at integrasjon er en gjensidig prosess. Nå håper vi nordmenn kommer på besøk i moskeen vår, sier han.

«I England kan du høre bønneutrop fem ganger om dagen», fremhevet Raja den gangen, åpenbart oppmerksom på islams fremgang der til lands. Hvordan går det egentlig med integreringens «gjensidige prosess» i England om dagen?

Faktum er at mannen som ikke vil høre ordet «snikislamisering», har vært blant islamiseringens fremste pådrivere i Norge.

Det er altså ingen grunn til å bli overrasket over at Islamsk Råd Norge i VG gir sin fulle støtte til Raja og kritikken av FrPs «stinkende retorikk». La oss bare kort gjengi Islamsk Råd Norges formål:

Islamsk Råd Norge (IRN) har som erklært formål å «arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet» og videre «fremme samhold blant muslimer i Norge og ivareta medlems­organisa­sjonenes rettig­heter og interesser». Dessuten har organisasjonen som mål å «være brobygger og dialog­partner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier».

IRN, som i 2017 ansatte Leyla Hasic som bærer det ansikts­dekkende sløret nikab for å drive kommunikasjons­arbeid og være brobygger til stor­samfunnet. Hun skulle være IRNs «nye fjes», i følge NRK.

IRN som i 2017 mistet stats­støtten fordi «Regjeringen mener at tilliten ikke lenger er til stede. Det er vesentlig tvil om Islamsk Råd Norge er i stand til å ivareta sine oppgaver som en brobygger­organisasjon og bidra til samarbeid og styrking av dialog, som det er et stort behov for.»

IRN, som i 2019 ved bruk av sitt eget styremedlem Zehlia Acar, regisserte kampanjen mot synlige ører på passfoto, og håndhilsenekten overfor kronprins Haakon.

Er det fortsatt noen som i fullt alvor mener at islam IKKE breier seg i Norge?

Og: Ville du kjøpt bruktbil av Abid Raja?

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.