Arkivfoto (AP Photo/Claude Paris/NTB)

Den 16. oktober i fjor ble Frankrike og verden rystet av nyheten: Den 47 år gamle historielæreren Samuel Paty i Paris var halshugget etter å ha vist Muhammed-karikaturer i timen. Paty hadde vist frem karikaturene på skolen den 11 dager før – som ledd i pålagt undervisning om ytringsfrihet, et fag som ble innført etter angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo i januar 2015.

Nå – tre måneder etter halshuggingen – reagerer den sentrale muslimske organisasjonen i Frankrike, CFCM, med gjennomgripende og oppsiktvekkende tiltak. Organisasjonen, som i prinsippet kan sammenlignes med Islamsk Råd Norge, er tvunget i kne av president Emmanuel Macrons regjering. Og nå åpner CFCM for en massiv omorganisering av islam i Frankrike.

Reformene kommer etter krav fra presidenten. CFCM (Conseil francais du culte musulman) reviderer sin prinsipperklæring slik:

Bruk av islam som politisk instrument avvises
Likhet mellom menn og kvinner bekreftes som prinsipp
CFCM tar avstand fra omskjæring av kvinner
CFCM tar avstand fra tvangsekteskap
CFCM tar avstand fra jomfrusertifikat for bruder
Antisemittisme avvises eksplisitt
Rasisme avvises eksplisitt
Moskeer skal ikke være talerør for utenlandske regimer

Lederen av organisasjonen, Mohammed Moussaoui, sier at omorganiseringen i regi av det franske muslimske råd skal styrke islams overensstemmelse med Frankrikes statsprinsipper, inkludert sekularisme. – Franske muslimers forpliktelse til å være franske borgere fullt ut blir med dette styrket, sier han.

Etter halshuggingen
Det var som følge av halshuggingen i en forstad i Paris at president Macron i november ba muslimrådet om å revidere prinsipprogrammet sitt. Lignende programmer foreligger i islamske råd over hele den vestlige verden, men det er ikke kommet meldinger om at noen av dem gjør dyptgripende endringer.

Islamsk Råd Norge (IRN)
IRN har hele 35 medlemsorganisasjoner spredt over hele Norge, med i alt nær 65.000 muslimer som medlemmer. Rådet består av representanter for medlemsmoskeene, og styret velges annet hvert år. Ifølge IRNs egen nettside er formålet å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til «å bygge en norsk-muslimsk identitet». Det står imidlertid ikke noe om at troen skal være i overensstemmelse med Norges statsprinsipper, tilsvarende den nye formuleringen i prinsipprogrammet for fransk islam.

Samhold blant muslimer
Derimot fremhever Islamsk Råd Norge at rådet skal «fremme samhold blant muslimer i Norge og ivareta medlemsorganisasjonenes rettigheter og interesser».

Det tredje hovedpunktet i formålsparagrafen er riktignok knyttet til brobyggingsoppgaven. IRN skal være en dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier», heter det.

Ytringsfrihet som fag i skolen
Fra det islamske programmet i Norge er det imidlertid langt til ytringsfriheten, ser det ut til. Norsk skole kunne også med fordel ha fått et tillegg i undervisningsopplegget – tilsvarende hva den franske skolen var pålagt etter terroren mot Charlie Hebdo. Det er behov for å skjerpe et allmennt krav om ytringsfrihet – også i Norge – etter halshuggingen av en lærer som bare gjorde jobben sin.

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.