Muslimer i Marseille ber under en Eid-markering i utstillingslokalet Parc Chanot den 28. juli 2014. Foto: Claude Paris / AP / NTB.

En fransk meningsmåling som nylig ble utført av opinionsinstituttet Ifop, viser at 57 prosent av unge muslimer i Frankrike mener at sharia-lovene er viktige enn republikkens lover.

For samtlige aldersgrupper sett under ett er det 38 prosent av muslimene i Frankrike som setter sharia over fransk lov, viser målingen, som er omtalt blant annet i Le Point og Le Figaro.

Målingen ble utført på oppdrag av Comité Laïcité République (CLR), en ideell organisasjon som fremmer sekulariteten i den offentlige debatten, med sikte på å kartlegge holdningene hos Frankrikes innbyggere i forbindelse med debatten om terrorangrepene og det president Emmanuel Macron kaller den islamske separatismen i Frankrike.

Sammenlignet med en tilsvarende måling i 2016 har andelen unge muslimer som setter sharia høyere enn fransk lov, økt med ti prosentpoeng.

Ifop-målingen viser også at 66 prosent av muslimene i Frankrike, altså nokså nøyaktig to tredjedeler, mener at lærere ikke har rett til å vise elevene sine religiøse karikaturer. I befolkningen generelt er det et overveldende flertall som sier at lærere har denne retten.

Et nokså stort mindretall av muslimene i Frankrike, ikke minst muslimske kvinner som aldri dekker til håret, viser tegn til å støtte sekulære prinsipper, da 44 prosent av de spurte er tilhenger av loven som forbyr å vise religiøse symboler i skolene.

I en kommentar til meningsmålingen sier CLR-president Jean-Pierre Sakoun at den bekrefter kravene muslimer i Frankrike stiller om særrettigheter, fremfor alt blant de unge muslimene.

Den dominerende kulturelle modellen i Vesten sliter med å hevde kvaliteter som sosial fred, kollektiv frihet og individuell frigjøring, konkluderer Sakoun. Han formaner til sterkere innsats for sekularitetens fremme i den franske skolen.

I forbindelse med at straffesaken mot medhjelperne til terrorangrepet mot Charlie Hebdo den 7. januar 2015 kom opp for retten i Paris i september, gjennomførte Ifop en måling som viste at 74 prosent av muslimene i Frankrike under 25 år setter sine religiøse overbevisninger foran republikkens verdier. I den samme målingen sa 61 prosent at islam er uforenlig med det franske samfunnets verdier.

Denne gangen er det altså islams lover et flertall, om enn et noe mindre sådan, av Frankrikes unge muslimer setter høyere enn republikken.

 

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.