Styret i Islamsk Råd Norge har trukket seg etter en bitter personalsak. Styreleder Ghulam Abbas skrev søndag en facebook-melding der han informerte om konflikten. Styret ga vedkommende oppsigelse, men det fant ikke Rådet seg i og krevde vedkommende gjeninnsatt.

Det kunne ikke styret leve med, de har brukt for mye tid og krefter på personalsaken, skriver Abbas. Hele styret valgte derfor å ta sin hatt å gå.

ghulam.abbas

NRK.no har tatt skjermdump av Abbas facebookmelding, men får seg ikke til å skrive hvem saken gjelder. Men det faktum at navnet på IRNs generalsekretær ikke er nevnt, tyder på at det er Mehtab Afsar som er stridens kjerne.

Han har utmerket seg ved en rekke uheldige utspill. Som f. eksempel denne fra 10. januar 2015, dagen etter angrepene på Charlie Hebdo og Hypercacher-butikken.

Akhtar Chaudry kri­tis­erer leder av Islamsk Råd, Mehtab Afsar, for å ha feil fokus når han blir inter­vjuet på Dagsrevyne om Paris-ter­roren. I stedet for å snakke om den, vel­ger Afsar å fremheve hvor mange moskeer som er angrepet.

Styreleder oppgir at vedkommende skadet IRNs omdømme, og det er nettopp det disse utspillene har gjort. Men styret fikk ikke medhold av Rådet, og dermed står IRN uten styre.

Abbas og styret mener at «manglene ved vedkommendes arbeid er av så alvorlig karakter at det ikke er mulig å ordne opp i dem», annet enn ved en oppsigelse. Det var flertallet av Rådet uenig i.

Styret skal deretter ha valgt å trekke seg kollektivt fra sine verv.

Det lyder som om IRN nærmest er blitt utsatt for et kupp av det som må formodes å være Mehtab Afsar og hans allierte.

Det vil neppe bidra til å gjøre omdømmet bedre.

Afsar gjorde seg sist bemerket i forbindelse med meldinger om at butikker som selger halal-kjøtt utsettes for press om kun å kjøpe fra leverandører sertifisert av Islamsk Råd Norge. Det var snakk om betydelige beløp for mindre butikker og serveringssteder.

 

https://www.nrk.no/norge/apen-lederstrid-i-islamsk-rad-norge-1.12983930

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂