Avisen Nordlys har nylig kjørt en artikkelserie med søkelys på islam i Tromsø, og etter den siste ukens oppslag om trossamfunnet Alnors leders terror-tilknytning, islamsk fundamentalisme og det wahabistiske Saudi-Arabias finansiering av en moskè i Tromsø, har flere tidligere positive politikere og andre samfunnsaktører endret holdning til det planlagte millionprosjektet.

Praktisk talt alle, uavhengig av politisk tilhørighet, later til å ha endret mening om moskeen etter opplysningene i Nordlys – unntatt Rødt-politiker Jens-Ingvald Olsen og prest i Den norske kirke og rektor ved Kirkelig Utdanningssenter, Stig Lægdene.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre ønsker å hindre Saudi-Arabia i å finansiere moskeer i Norge så lenge det ikke er lov til å bygge kirker i landet, og nekter i den forbindelse å godkjenne Saudi-Arabias millionfinansiering av Tawfiiq islamske senter i Oslo og trossamfunnet Alnors moské i Tromsø.

Ordfører Arild Hausberg (Ap) sier at han er overrasket og skremt over informasjonen som er fremkommet:

– For ett år siden var jeg positiv, i dag er jeg skeptisk til at det skal bygges en moské som skal være et signalbygg i Tromsø, og som skal være finansiert fra Saudi-Arabia, sier ordfører Arild Hausberg.

Hausberg legger til at Tromsø aldri vil akseptere at det utvikler seg et parallellsamfunn der sharialovgivning gjelder, og der ytringsfrihet og kvinners rettigheter ikke blir respektert.

Varaordfører og leder av Internasjonal komité i Tromsø kommune, Gunhild Johansen (SV), er også blitt skeptisk og opplever det som fremmed at Tromsø skal ha en Saudi-finansiert moskè:

– Det virker fremmed at vi skal ha en moské i Tromsø finansiert av penger fra Saudi-Arabia. Dette minner om en form for misjonering og er problematisk. Når man også hører at det er ønskelig med en egen skole for muslimer i Tromsø, blir jeg enda mer skeptisk. Det er ikke det vi har som mål for integrering i byen, sier Johansen.

Johansen sier hun blir på vakt når hun hører om planen om at moskeen i Tromsø skal bli et stort signalbygg.

– Det virker overdimensjonert med tanke på antall muslimer i Tromsø. Et signalbygg er ikke noe man bare kan bestemme seg for å reise i byen. Det er en lite demokratisk tanke, mener Gunhild Johansen.

Venstrepolitiker Abid Q. Raja er heller ikke begeistret, og mener at wahabistene bør holdes unna og ikke tillates innflytelse i Norge:

– Vanlige sunnimuslimer i Europa er svært bekymret over hvordan wahabismen søkes innført på stadig flere steder ved hjelp av store pengegaver. Wahabistene kjøper seg posisjoner, respekt og innflytelse. Dette må vi være svært på vakt mot, understreker han.

Raja minner om at wahabistene har som ytterste mål å innføre kalifatet, altså en islamsk stat styrt etter sharialover.

I følge Nordlys mottar Raja allerede dårlig skjulte dødstrusler fordi han advarer mot wahabistisk innflytelse i Europa og Norge.

Religionsforsker Kari Vogt, som er regnet som Norges fremste islamkjenner, er av samme formening som Raja og sier at wahabistisk islam er uønsket i Norge:

Årsaken til at hun mener wahabismen er et uønsket ideologisk element i Norge, er dens ekstremt konservative karakter. Den ser både vestlig kultur og annen muslimsk kultur som fiende.

– Den wahabistiske retningen er pietistisk streng og tolererer ikke engang andre retninger innenfor islam. Alle som på noen punkter har avvikende meninger, anser wahabittene som motstandere. Alternative islamtolkninger er haram – det er forbudt, forteller Vogt.

Rødtpolitiker Jens-Ingvald Olsen betror avisen at han har lest om wahabismen og Saudi-Arabias storstilte sponsing for mange år siden og derfor ikke er ukjent med problemstillingen. Han ønsker imidlertid ikke å stoppe den planlagte moskeen i Tromsø:

– Jeg har ingenting til overs for wahabismen eller islam for øvrig, men jeg er for religionsfrihet. Om muslimene i Tromsø vil bygge en moské, har vi ingen rett til å stoppe dem – uansett ideologisk retning innenfor islam, sier Olsen.

Olsen uttrykker imidlertid overraskelse over at Nordlys ikke har stilt spørsmål ved norske myndigheters «nære kontakt med kongefamilien i Saudi-Arabia», da dette etter hans mening – reint journalistisk! – en relevant del av den aktuelle problemstillingen.

Bemerkelsesverdig nok får han støtte av Den norske kirkes mann i Tromsø, Stig Lægdene, som glatt trekker klare paralleller mellom wahabistenes ideologiske og finansielle fremstøt med Norsk Luthersk Misjonssamband og øvrig kristen misjonsvirksomhet:

– Det er rimelig at muslimer i Tromsø får sitt eget hus. Vi må også ønske velkommen meninger som vi ikke er enige i. Og vi bør ikke blande oss opp i hvor pengene kommer fra, mener Stig Lægdene.


– Mener du at det er greit at en saudiarabisk variant av islam får misjonere og kjøpe seg posisjoner gjennom millioninvesteringer?

– Det er ikke noe annet enn det vi i Norge og andre kristne land har drevet med bestandig. I Norge har vi det som kanskje er Europas største misjonsorganisasjon, Norsk Luthersk Misjonssamband. Vårt land er en storeksportør av kristen misjonering i hele verden, og vi har også investert penger i andre land, fastslår Stig Lægdene.

Presten legger til at han synes det er viktigere å ønske en moské velkommen enn å problematisere finansieringen av den og at han er svært kritisk til religiøse privatskoler. Tilsynelatende er han like kritisk til sistnevnte som han er til kristen misjonering, Kristelig Folkeparti og resten av høyresiden i norsk politikk:

– Det er underlig at de politiske kreftene som er mest muslimkritiske og islamfiendtlige, nemlig høyresiden og KrF, er de samme som snakker varmt for private, religiøse skoler, påpeker Stig Lægdene.

Sånn snakker altså en mann som er prest i Den norske kirke – og rektor ved Kirkelig Utdanningssenter.