Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil hindre Saudi-Arabia i å finansiere moskeer i Norge så lenge det ikke er lov til å bygge kirker i landet, og nekter å godkjenne Saudi-Arabias millionfinansiering av Tawfiiq islamske senter og trossamfunnet Alnors planlagte moské i Tromsø.

Saudiarabiske myndigheter og rike privatpersoner har etter norsk lov rett til å gi økonomisk støtte til trossamfunn i Norge, under forutsetning av at norske myndigheter godkjenner støtten, skriver VG.

I et brev til Tawfiiq islamske senter i Oslo skriver Utenriksdepartementet (UD) at det ville være «et paradoks og unaturlig om det ble gitt godkjenning til finansiering fra kilder i et land der det ikke åpnes for religionsfrihet». Alnor vil få et likelydende svar på forespørselen om godkjenning av milliongaven fra Saudi-Arabia:

– Vi kunne bare sagt nei, av prinsipp gir ikke UD slike godkjenninger. Men når vi først blir spurt, benytter vi muligheten til å legge til at en godkjenning vil være paradoksal all den tid det er straffbart i Saudi-Arabia å etablere kristne trossamfunn, sier Jonas Gahr Støre til VG.

Lik behandling

Statssekretær Espen Barth Eide besøker Saudi-Arabia i dag, og skal ta opp pengestøtten:

– Jeg oppfatter at mange av mine europeiske kolleger har det samme problemet, og Norge vil ta saken opp i Europarådet, sier Støre.

Støre mener at Stortinget og regjeringen må ta en eventuell debatt om hvorvidt UDs manglende godkjenning er en innskrenkning av mulighetene til å gi økonomisk støtte til trossamfunn i Norge.

– Er det den saudiarabiske retningen av islam, wahabisme, som blir for kontroversiell i Norge?

– Jeg har merket meg at den saudiske retningen har et profilert syn på islam, men jeg vil ikke være dommer for hvilke skoler eller retninger i islam som etablerer seg i Norge. Vi har religionsfrihet. Dette handler om hvilke lover som finnes i landet der pengene kommer fra, sier Støre til VG.

VG: Nekter å godkjenne moskémillioner