Nytt

Kuben videregående i Oslo har 24. oktober leid ut lokaler til Norges Unge Muslimer som har invitert salafistpredikanten Kamal El-Mekki.

Det er samme skolen hvor Max Hermansen er lærer. Ledelsen forlenget nylig hans pålagte permisjon.

Kamal_El_Mekki

Men en salafist har de plass til. Det sier noe om utviklingen i Oslo, og hva skolemyndighet, politisk myndighet og medier ikke ser, eller vil se.

De samme myndigheter lager program for bekjempelse av ekstremisme og radikalisering. Men de ser ikke hvordan radikaliseringen  blomstrer midt iblant dem.

Lars Akerhaug løfter saken frem i Dagen. Det er fortjenstfullt.

24. oktober er Kuben videregående skole leid ut til Norges Unge Muslimer, en ungdomsorganisasjon knyttet til Det islamske forbundet, også kjent som Rabita-moskeen. Trossamfunnet har løse bånd til islamistbevegelsen Det muslimske brorskapet.

Moskeen rommer både svært konservative og mer liberale strømninger. Men nå har ungdomsorganisasjonen, som også har medlemmer fra andre trossamfunn, invitert en kontroversiell predikant til Norge.

Hvorfor bruker Akerhaug eufemismer som «kontroversell»? El-Mekki kjører full sharia-pakke: dødsstraff for frafall, huddud-straffer, osv.

Islam Net har hittil vært alene om å invitere det som med normal standard må kalles hatpredikanter. Nå er det Rabita-moskeens ungdomsorganisasjon som går i samme retning. Det er politisk betydningsfullt.

El-Mekki er knyttet til den amerikansk-muslimske Al-Maghrib Institute, som også har en avlegger i Sverige. Den svenske avdelingen har hevdet at El-Mekkis kontroversielle uttalelser har blitt misforstått.

Det amerikanske instituttet er knyttet til Universitetet i Medina, et av verdens mest kjente klassiske islamske læresteder, hvor blant annet den profilerte radikale Larvik-mannen Mohyeldeen Mohammad har tilbragt to semestre.

Dagen har tidligere omtalt hvordan islamistorganisasjonen Islam Net har invitert en rekke omstridte predikanter til Norge. Nå går moskeens ungdomsorganisasjon i samme retning ved å invitere en foredragsholder som har skapt bruduljer i nabolandet Sverige.

Rabita-moskeen er hvor Basim Ghozlan er forstander. Disse etablerte konservative sunni-miljøene har godkjentstempel fra norske medier og myndigheter. De står frem og tar avstand fra IS-rekruttering.

Nå beveger de unge seg i samme salafistretning. Det sier noe om tendensen i ungdomsmiljøene.

Man hører NRK vri seg. Hvordan skal de komme ut av denne situasjonen?

En representant for Norges Unge Muslimer spiller overrasket over El-Mekkis standpunkt. Hvis påstandene stemmer vil de vurdere å trekke invitasjonen.

Det lyder ikke troverdig. El-Mekkis standpunkt er velkjent.

I en tale om frafall publisert i august 2011 sammenliknet El-Mekki det å slutte å være muslim med landssvik.

– Hvis noen slutter å være lojale til landet sitt, bør de drepes. Hvorfor skulle ikke noe skje når noen slutter å være lojale til Allah? sa han i et foredrag for Al-Maghrib institute om hvordan man skulle omvende personer til islam.

Han har også vist til at saudiarabiske straffemetoder ville være bra å innføre i USA. Blant annet har han rost Saudi-Arabia for å henrette narkotikaselgere og kutte hendene av tyver.

– Systemet vårt fungerer. Det har blitt bevist at det fungerer. Det er en bra måte å skremme folk. Det er sånn det fungerer, det er skummelt, det skremmer, ikke sant? Ingen vil ha hånden kuttet av, så det er ikke vits å stjele noe, sa han i et lydopptak publisert på den islamkritiske bloggen «The Islamic Far right in Britain».

 

http://www.dagen.no/Nyheter/islamistisk/Islamistpredikant-til-Oslos-største-skole-257944