Facebook stengte Hege Storhaugs konto etter klager fra medlemmer av Norges Unge Muslimer. Da saken fikk offentlig oppmerksomhet beklaget Facebook feilen.

Leder av Norges Unge Musler, Zakaria Saaliti, forsøkte å distansere seg fra aksjonen og si at de ikke hadde noe med den å gjøre, men sporene lå der:

Styremedlem i organisasjonen Norges Unge Muslimer, Hossam Belkilani, skrev så på sin private Facebook profil at det var de som hadde sørget for at Storhaug er kastet ut ved å rapportere henne inn for upassende innhold. Denne meldingen ble senere fjernet.

..

Samtidig medgir han (lederen Zakaria Saaliti) at enkeltpersoner i organisasjonen har stått bak aksjonen.  Tilbakemeldingen på rapporteringen fra Facebook, lyder som følger:

«Takk for at du gjør oss oppmerksom på profilen du rapporterte for å være full av upassende innhold. Vi fjernet profilen fordi den strider mot Facebooks standarder. Vi har informert Hege Storhaug om at profilen er blitt fjernet, men ikke at du rapporterte den, skriver Facebook.

Saken reiser to spørsmål: Norges Unge Muslimer driver kampanje mot Hege Storhaug. Det er ikke totalt overraskencde. Mer betenkelig er hvor lett Facebook hoppet på.

Facebook gir inntrykk av å være ytterst politisk korrekt. Det innebærer i praksis at muslimer kan skrive nesten hva de vil på Facebook, mens norske stemmer har en helt annen oppmerksomhet rettet mot seg.

Det er ikke Facebook alene om.

Kommentarer på Facebook og i kommentarfelt kan være ufine, men ikke straffbare. Dagbladets leder Dritten på veggen,  kritiserer justisministeren for ikke å følge med på sin egen Facebook-vegg. Anders Anundsen videreformidlet storyen om asylantene som demonstrerte i Sarpsborg med krav om bedre wi-fi, mat og ny bosetting.

Under Anundsens innlegg omtales asylsøkerne som «dritt» og «parasitter». Meldingene ble omtalt i Dagbladet i helga.

Dette er langt over grensa for anstendig debatt. To døgn etter publisering, ligger meldingene fortsatt ute. Uimotsagt.

Dagbladet pumper seg opp. Dette kan lede til høyreekstreme angrep!

Tonen har hardnet til i debatten om asylsøkerne. Hatefulle og rasistiske kommentarer har fått et voldsomt omfang, særlig på Facebook. PST advarer på bakgrunn av dette om at det kan skje høyreekstreme angrep i Norge.
I en slik situasjon er det skuffende at et medlem av regjeringen, justisminister Anders Anundsen, tillater hatytringer på sin Facebook-side.

Dagbladet har mistet gangsynet. Avisen ser ikke forskjell på ufin tale, plumpheter og trusler. Men slik har det vært lenge. Når Ola Dunk blåser ut er det hatefulle ytringer, som helst bør straffes.

Norges Unge Muslimer kan invitere predikanter til Kuben videregående i Oslo som går inn for hudud-straffer, dvs stening for utroskap, dødsstraff for homofili og frafall. Først når Lars Akerhaug lager en sak av det, skjer det noe. Foreningene som inviterer slike predikanter er akseptert av representanter for det norske samfunnet. Lars Gule mente Islam Net kunne bidra til å forebygge radikalisering, og Aftenposten syntes på lederplass at det var en god ide.

Denne skjevheten er uheldig av to grunner: Den tillater at konservativ sunni-islam får bre seg  og storsamfunnet lukker øynene for at denne ikke er forenlig med demokratiske verdier. Samfunnet fratar dermed seg selv muligheten for å forstå vilkårene for radikalsering.

Men nordmenn og det norske språk forstår man. Det er enkelt og transparent.

Satt på spissen: Hatefulle ytringer er noe nordmenn fremsetter. De er lett å oppdage, og lette å herse med. Radikalisering blant muslimer derimot er noe mystisk. Det er noe som skjer. Ingen vet riktig hvorfor. De er «sårbare».

Samfunnet gjør seg selv avmektig.

En borgerlig regjering har ikke betydd noen forskjell:

Justis- og beredskapsdepartementet har nylig utlyst to nye forskningsprosjekter. Et på forebygging av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett og sosiale medier; og et på utviklingstrekk og forebyggingsstrategier knyttet til høyreekstremisme og konspirasjonsteorier i Norge. Det lokale forebyggingsarbeidet trenger støtte. Det er ansatt dedikerte forebyggingskontakter i syv politidistrikt, og i dag har alle politidistrikt et kontaktpunkt for lokale aktører ved bekymring om radikalisering.

Skriver Anundsen i Dagbladet. La oss minne om at én kontakt, i Søndre Buskerud politidistrikt, fikk 50 bekymringsmeldinger på et halvt år. Det ble ikke noe oppstuss av det. Hva ville pressen sagt om det var høyreekstreme?

Hvis denne politikken fortsetter vil den bidra til fortsatt radikalisering av unge muslimer, og vi vil trolig få se mer organiserte former på norsk side.

Den behandlingen av Storhaug som Facebook lot seg forlede til er uttrykk for den type dobbeltmoral som er med å øke sinnet og en potensiell radikalisering.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sosiale-medier/hege-storhaugs-facebook-profil-ble-stengt/a/23558998/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂