Illustrasjon rights.no

Antirasistisk senter og en rekke andre organisasjoner har sendt en rapport til FNs rasediskrimineringskomite, CERD, der de omtaler Hege Storhaug og boken «Islam. Den 11. landeplage» under rubrikken «hatefulle ytringer»

Rapporten hevder at boken skriver seg inn i Eurabia-teorien, som er en gammel trope på venstresiden som betyr konspirasjonsteori. At forskere som Bernard Lewis har sagt at Europa vil bli en del av Midtøsten, forbigås i taushet.

Rapporten gir seg i stedet til å synse om Storhaugs beskrivelse av islam. Dermed blir de selv en aktør.

Boka fortegner islam, og forer frykten som igjen forer fordommer og hat. Narrativet er at gode muslimer er sekulære muslimer og at islam er en politisk ideologi mer enn en religion.

Det finnes sterke krefter innen FN som jobber langs det samme sporet og rapporten appellerer til dem.

Hele rapporten er gjennomsyret av ønske om lover, forskning for å påvise brudd, anmeldelser og straffesaker.

Det står ikke eksplisitt at Storhaug skal etterforskes, men neste kapittel heter:

Det er bare å legge sammen to og to.

Det er dumt og alvorlig på en gang.

Organisasjonene kan ikke være uvitende om de sterke kreftene i FN-systemet som ønsker at medlemsland skal bruke loven mot kritikere av islam. Å innlede etterforskning mot noen på grunn av en bok som er solgt i 50.000 eksemplarer, vitner om en fanatisme som langt overgår det de anklager Storhaug for.

Det er rett ut sagt stupid.

Samtidig er det alvorlig. Man nærer åpenbart et håp om at FN skal kunne bidra til at det statueres et eksempel. Eller i det minste at islam-kritikere får et skudd for baugen.

Det er ikke lenge siden CERD foreslo at rasistiske og nynazistiske organisasjoner skulle forbys. CERD ville videre at politikamre over det ganske land skulle ha egne avdelinger for hatprat.

Med en slik vigilante-innstilling har Antirasistisk senter og, av alle, Det Mosaiske Trossamfunn, sett en åpning for å få gjort noe med HRS og Hege Storhaug.

Det hører med til historien at rapporten  «SIVILSAMFUNNETS ALTERNATIVE RAPPORT TIL CERD 2018. Et supplement til Norges 23.–24. periodiske rapport innlevert under artikkel 9 i FNs rasediskrimineringskonvensjon» er støttet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Slik har det vært lenge. Det var ingen politisk forskjell da Solveig Horne overtok etter Audun Lysbakken.

I 2016 ble boka «Islam – den 11. landeplage», utgitt. Både tittelen og forlagets presentasjon viser tilhørighet til Eurabia-tradisjonen: «Europa ulmer. Er vår tid forbi? … Vår frihetsorienterte kultur er under stadig sterkere press fra islam. Islam er i kamp med kvinner, jøder, homofile, frihetsorienterte muslimer og enhver som ikke underkaster seg dens doktriner … Vårt politiske lederskap både tier og lyver om islams motstand mot frihet.»

Boka er solgt i over 50 000 eksemplarer, og ved hjelp av private sponsorer er den spredt til folkevalgte på Stortinget og kommunestyrer landet rundt. Boka fortegner islam, og forer frykten, som igjen forer fordommer og hat. Narrativet er at gode muslimer er sekulære muslimer og at islam er en politisk ideologi mer enn en religion.

Forfatter er Hege Storhaug, informasjonsleder for, og tidligere leder for, stiftelsen Human Rights Service (HRS) som driver nettsiden Rights.no. HRS får fortsatt statlig støtte over støtteordningen til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet, som har som mål å bidra til økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn.

Nå må meningsgeriljaen slutte med jakten på Storhaug og HRS. Det begynner å gå over alle støvleskaft.

Norske medier og politikere har et ansvar for at noen skriver en 100 sider lang rapport til FNs rasediskrimineringskomite. Dette minner om angiveri og hissing til det hatet de hevder å ville bekjempe.

Det er mot all fri tanke og fri meningsdannelse. Det er mot religionskritikk.

Vi vet at FN er på vei dit. Men er Norge?

Listen over organisasjonene som står bak rapporten er som en skampæl:

Denne skyggerapportens redaktør er fra ARS, og her er alle organisasjonene som har utarbeidet og signert den:

Antirasistisk Senter
Det mosaiske trossamfund
Den ortodokse kirke i Norge
Foreningen for skolte-/østsamene i Neiden
JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)
JussBuss
Kirkens Bymisjon
Krisesentersekretariatet
Kven Øst
Leieboerforeningen
Minotenk
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Norsk Folkehjelp
Norske Kveners Forbund
OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering)
Press (Redd Barnas ungdomsorganisasjon)
Pro Senteret
Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg
Romsk råd
Romani Kher
Skeiv Verden
Taternes landsforening
Utdanningsforbundet

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂