Nytt

Foran flere tusen muslimske demonstranter i Oslo sentrum advarte talsmann for gruppen «De frivillige», Mohyeldeen Mohammad, om at dersom krenkelser av islam får fortsette vil det bli terroraksjoner i Norge:

– Hvis dette får fortsette vil det til slutt være for sent. Da vil vi få en 11. september og en 7. juni på norsk jord. Dette er ingen trussel, men en advarsel, sier Mohyeldeen Mohammad som er talsmann for gruppen «De frivillige».

– Det er ingen trussel, men en advarsel, sier han.

Flere muslimske ledere og Islamsk Råd har advart unge muslimer mot å delta i demonstrasjonen fordi de frykter demonstrasjonen ikke vil være til det beste for hverken muslimer eller samfunnet for øvrig.

Demonstrasjonene har så langt gått fredelig for seg, til tross for at demonstrantene har beveget seg vekk fra Universitetsplassen hvor de hadde fått tillatelse av politiet til å holde demonstrasjonen til Jernbanetorget. Politiet regner derfor samlingen på Jernbanetorget som ulovlig.

Aksjonistene krever en unnskyldning fra Dagbladet for å trykket en tegning av Muhammed fremstilt som en gris.

Arrangørgruppen De frivillige sier til NRK at de opplever det som trist å bli kalt radikale og ekstremister, men gruppens Facebook-side ble nylig stengt på grunn av hatefulle ytringer:

Facebook-gruppa er fjernet av Facebook etter at de fikk tips om hatefulle ytringer på siden, forteller Quasim Ali.

Han stiller seg uforstående til at siden måtte bli stengt på det grunnlaget, og mener det som har stått der har vært innenfor det akseptable.
– Resten opp til Allah

Talsmann for gruppen er 24-år gamle Mohyeldeen Mohammad fra Larvik, opprinnelig fra Irak. Han ser på demonstrasjonen som en protest krigen mot islam, norske soldater i Afghanistan og håningen av profeten Muhammed.

Mohammad sier han også håper demonstrasjonen blir fredelig.

– Jeg kan ikke forsikre at det blir fredelig. Men jeg gjør så godt jeg kan. Resten er opp til Allah å bestemme om dette blir fredelig eller ikke, og hva som blir utfallet, sier Mohammad.

Mohammad legger til at han føler seg sviktet av Islamsk Råd som har frarådet muslimer å delta i demonstrasjonene.