Nytt

I en pressemelding skriver Islamsk Råd at de tar avstand fra talsmann for gruppen «De frivillige» Mohyeldeen Mohammads implisitte trussel om terroraksjoner i Norge:

Under demonstrasjonen mot karikaturene av profeten (fvmh) fredag 12/2 holdt en av arrangørene en appell hvor han antydet at vi kan få terroraksjoner tilsvarende de som fant sted på amerikansk og engelsk jord hhv 11/9/2001 og 7/7/2005.

Islamsk Råd Norge tar klart avstand fra slike implisitte trusler. Vi har heller ingen grunn til å tro at dette representativt for hverken de øvrige arrangørene eller deltagerne på demonstrasjonen.

Til slutt vil vi rose deltagerne for å ha gjennomført en fredelig demonstrasjon. Videre vil vi berømme politiet for å ha utvist godt skjønn i forbindelse med avviklingen.

Islamsk Råd Norge: Islamsk Råd Norge tar avstand fra radikale uttalelser

Tusen takk til Shoaib Sultan for tips