Nytt

Islamsk Råd tar avstand fra uttalelelsene til Mohyeldeen Mohammad om at homofile fortjener å dø og sier de ikke er representantive hverken for organisasjoner eller den jevne muslim.

Islamsk Råd Norge tar avstand fra de radikale holdninger som Mohyeldeen Muhammad fremviser. Disse er ikke representative for våre medlemsorganisasjoner eller den jevne muslim, som setter pris på de rettigheter det demokratiske Norge gir oss alle anledning til å leve i tråd med våre verdier.

Vi håper at den unge mannen med litt mer modenhet vil komme til å oppnå en bedre forståelse av sin religion og verden rundt ham. I mellomtiden er det siste han trenger at mediene konkurrerer om å gi ham en plattform.

http://www.irn.no/