Nytt

LEST: Hele Mellomkirkelig Råd har vært på besøk i Islamic Cultural Center og medlemmene uttaler at de vil ha søkelyset på grumset i egne rekker.

– Det er viktig at vi tar et oppgjør med det grumset som finnes på grasrotnivå i storsamfunnet, og særlig i våre egne miljøer, sier Kjetil Aano, leder for Mellomkirkelig råd.

Torsdag 1. mars besøkte rådsmedlemmene i Mellomkirkelig råd Islamic Cultural Center (ICC) på Grønland i Oslo for å lære om muslimers opplevelser i etterkant av 22. juli. Det var første gang alle rådsmedlemmene dro på moské-besøk sammen. Det ble et sterkt møte der rådet blant annet fikk høre fra leder for ungdomsarbeidet i ICC, Nashat Quazi, om hvordan det var å være muslim i timene etter bombeeksplosjonen i Regjeringskvartalet.

Fortsatt redde
I møtet kom det fram at de muslimske lederne er dypt bekymret for hvordan man skal håndtere redselen som finnes blant norske muslimer. På tross av rosetog og solidaritetstog arrangert av Islamsk Råd Norge i etterkant av terrorhandlingene, føler mange muslimer seg urolige for det grumset som finnes på en del nettsider og nettdebatter.

Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, mener debatten på nett er like stygg nå som før 22/7:

– Men ser man på nettdebattene i dag, er de like stygge og islamofobiske som før 22. juli. Jeg tror disse dialogene som foregår på nettet er et uttrykk for noe av det som skjer på grasrotnivå. Vi som ledere er enige om mye og har en god dialog, men det er viktig at vi tar denne enigheten ned på grasrotnivå, sier Afsar, som en direkte oppfordring til kirkelederne.

 

Generalsekretær i Mellomkirkelig råd,  Berit Hagen Agøy:

 

– Vi må bli flinkere til å utfordre islamfiendtlige holdninger i våre egne rekker, sier Hagen Agøy.

Hun vil ha økt bevisstgjøring i samfunnet om følgene av holdninger og utsagn som er islam fiendtlige.

– Når vi møter utsagn som “Norge er et kristent land hvor muslimer ikke hører hjemme”, må vi straks konfrontere personene med å spørre om han eller hun er klar over hva et slikt utsagn innebærer. Implisitt i et slikt utsagn ligger det at vi ikke skal ha religionsfrihet i Norge, sier Hagen Agøy.

– En hver menighet bør ta inn over seg at dette er akutte spørsmål etter 22. juli, legger Hagen Agøy til.

Ta til orde mot hatefull omtale
uttalelsen kommer det blant annet fram at både Den norske kirke og Islamsk Råd Norge oppfordrer menigheter og forsamlinger til å ta til orde mot hatefull og truende omtale av andre, ikke minst i media og på internett.

 

 

Vil grumset på grasrota til livs