Nytt

Politiet har ikke noe i sine logger som vitner om at ikke-europeere ble utsatt for spontane overfall, vold eller trakassering fredag 22/7.

Det skriver Aftenposten, som har bedt politiet over hele landet om å gå gjennom loggene sine for denne perioden.

Tidligere har både Aftenposten og andre aviser skrevet at innvandrere ble utsatt for vold og trakassering i de første timene etter terroraksjonen, da mange antok at det var muslimske ekstremister som sto bak.

Avisa har forsøkt å komme i kontakt med folk som selv opplevde ubehagelige episoder, uten å lykkes med det.

Én kilde sier at to personer som var involvert i stygge episoder, ikke ønsker å snakke med media. Andre forteller at de tidligere har uttalt seg til media om hendelser de har fått høre om fra andre.

Aftenposten understreker at innvandrere kan ha blitt utsatt for vold og trakassering 22. juli uten at hendelsene ble registrert av politiet. (NTB)

Aftenppostens Kjetil Østli, som skrev storyen, har også snakket med leder av Islamsk Råd Norge, Mehtar Afsar.

Det viser seg at det er hörensagen. Når Afsar presses viser han til blikk, holdninger og verbale utbrudd. Men det var ikke dette han sa etter 22/7. Afsar vil så ha kred for at de ikke har dokumentert hva som skjedde. Men er det trolig at det har skjedd noe alvorlig hvis det mest alvorlige er en sint mann i gata?

Det fremkommer der at flere alvorlige, medieomtalte hendelser som skal ha funnet sted ikke kan dokumenteres. Vi har ikke klart å påvise den påståtte volden.

– Vi er dårlige til å dokumentere det når det går utover oss. Jeg vil si det litt spøkefullt: Det er typisk. Vi muslimer er litt naive. Mange tenker at det er en prøve fra Gud, en selvdisiplin om ikke å klage. Jeg har personlig hørt om flere episoder der muslimer skal ha blitt trakassert.

– Vi vil gjerne møte dem. Men vi har ikke funnet noen til nå?

– Fysisk trakassering er ikke kjernen her. Det er folks blikk, fordommer og holdninger som er utfordringen, sier Afsar nå.

Afsar forsøker å overføre de holdningene han mente viste sg etter 22/7, på debatten som pågår om islam og muslimer. Man undres på hvordan debatten ville bli hvis han fikk gjøre den ikke-diskriminerende, ikke-hatefull.

– Jeg mener islamofobi er en sykdom som bør diskuteres før den sprer seg og kommer ut av kontroll.

«Islam/muslimer» nevnes daglig i mediene. For meg fremstår disse sakene ofte som advarsler mot islam. Det handler gjerne om hijab, antatt kvinneundertrykking eller selvmordsbombere. Mediene beskriver en fiende i den store verden, og skaper inntrykk av at faren nærmer seg og at «Nesten alle terrorister er muslimer», som Carl I. Hagen sa. Slikt setter spor hos alle. Mennesker er som svamper, sier han

– Vi muslimer er litt naive