Etter å ha etablert gruppa Abrahams barn i 2011, fant jødiske, kristne og muslimske ledere i Norge ut at de sammen ville reise dit Abraham selv hadde vandret. Med finansiell støtte fra UD, 190 000 kroner av 224.000, reiste gruppa på nyåret 2013 til Israel og palestinske områder.

Etter turen ble det stille om Abrahams barn, og rapporten som UD fikk i etterkant, viser at det var både gnisninger og uenighet blant reisefellene. Dialogen mellom gruppene har stilnet, og rapporten forteller at gruppa «trenger tid» til å snakke om Israel–Palestina-konflikten.

Årsaken til gnisningene var hvordan en skulle oppfatte palestinernes situasjon. Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, sier at de muslimske turdeltakerne syntes det var vanskelig og diskriminerende å bli holdt igjen i over tre timer ved israelske checkpoints ut av Gaza. De kristne og jødene ble ikke holdt igjen, sier han.

Mange små hendelser og sterke inntrykk på Gaza-stripen og ved basaren i Hebron bygget opp til at Afsar mente det var viktig å ha daglige fellesmøter i gruppa. Under disse fellesmøtene fortalte de muslimske deltakerne hva de hadde sett, og sa at noe av dette kunne sammenlignes med konsentrasjonsleirer, holocaust og kollektiv rasisme. De fikk imidlertid beskjed fra de andre deltakerne om at slikt kunne de ikke si.

Mehtab Afsar sier at «det opplevde vi som merkelig». Han sier videre at de har snakket åpent og ærlig om dette med sine dialogpartnere, og legger til at «å være uenig, må vi også kunne ha rom for».

Hvis Afsar mener det å sammenligne Gaza eller Hebron med Holocaust faller inn under retten til «rom for uenighet», har han et problem. Det later til at dette gikk opp for de andre på turen. Når Afsar klager over sensur, tyder det på at han ikke finner seg i å bli korrigert. Han vil ha rett til å trekke inn Holocaust. Da faller dialogen bort, i hvert fall med jødene. Mellomkirkelig Råd er mer svevende, men også de fikk problemer.

 

http://www.vl.no/samfunn/dialogen-stanset-etter-dialogtur-1.347631