Nytt

Mohyldeen Mohammad, talsmann for gruppen «De frivillige» som arrangerte demonstrasjonen mot Dagbladet fredag, mener homofile fortjener å bli steinet. Mohammad studerer sharialover i det konservative Saudi-Arabia, og støtter den ekstremistiske islamistorganisasjonen Al-Shabaab:

– Hvorfor brukte du PSTs trusselvurdering i din appell? Var ikke dette en demonstrasjon mot Dagbladets trykking av grisetegningen?

– Jeg demonstrerer mot myndighetene, Dagbladet og mediene og alle som har drevet dette korstoget mot islam. Mediene er også med på dette.

Demokrati

– Du sa også på fredag at man som muslim ikke bør delta i «demokratiet deres». Men er det ikke nettopp det du gjør når du deltar i en demonstrasjon?

– Nei, for demonstrasjonen var en måte å svare på angrepet som er lovlig. I andre land skulle vi ha tatt i bruk andre metoder. Demokratiet har ingen plass i islam, fordi islam forbyr menneskeskapte lover. Den eneste som kan komme med lover, er Allah.

– Ønsker du deg heller et diktatur?

– Nei, sharia er ikke diktatur. Det er de beste og rettferdige lovene. Men i dag er det ingen styrer etter Guds lover. De som påstår at de styrer etter sharia, gjør det ikke.

Muslimer som hevder at islam er forenlig med demokrati er enten hyklere eller frafalne, mener Mohammad, som på Facebook-profilen sin støtter jihadister (såkalt hellige krigere) i Afghanistan og Somalia, til tross for at den somaliske bevegelsen Al-Shabaab har innført steining som henrettelsesmetode. Etter 24-åringens oppfatning fortjener homofile å bli steinet:

Betyr det at du for eksempel støtter al-Shaabab? (Al-Shaabab anses som en somalisk terroristbevegelse av vestlige etterretningsorganisasjoner, blant annet PST, red.anm.)

– Ja, hvis de er muslimer. Hvis de gjør feil, blir det mellom Allah og dem.

– De har blant annet steinet en person til døde.

– Etter det jeg kjenner til var den personen homofil, og det er den straffen han da fortjener.

– Det er et ekstremt standpunkt?

– Det er det standpunktet enhver muslim er påtvunget gjennom sin religion.

– Muslimer i Somalia er nå på flukt på grunn av al-Shaabab?

– Vi må se på den egentlige grunnen til at de er på flukt. Det er ikke på grunn av al-Shaabab, men at Amerika støttet en invasjon av Somalia som har ødelagt for dem som vil ha et islamsk styre. Da kommer det grupper som al-Shaabab for å forsvare islam, sier Mohammad.

Klassekampen: – Homofile fortjener dødsstraff