Her i oktober måned og midt i valgkampen til det danske Folketinget den 1. november, som er demokratiets festdag, leser vi sterke ord på plakater og oppslag som er distribuert og hengt opp i Danmark, særlig der hvor det bor mange muslimer. Følgende sitat kommer fra den islamske interesseorganisasjonen Hizb ut-Tahrir, og oppropet er en oppfordring til alle muslimer om ikke å delta i folketingsvalget, som får harde ord med på veien:

”Demokratiet som idé og styreform er grunnleggende i strid med islam. Demokratiet er baseret på sekularisme, idéen om at mennesket og ikke Skaperen av mennesket, avgør hva som er rett. Det er i strid med våres grunnleggende overbevisning som muslimer å velge personer eller partier til en lovgivende forsamling. Enhver støtte til et sekulært parti er ’haram’ (forbudt). Vi er pålagt å engasjere oss i samfunnet og å være politisk aktive, men utelukkende på islams premisser. Dere bekjenner dere til Allahs Sharia, og dere skal holde fast i de islamske prinsipper og bare tjene muslimenes reelle interesser. Det største gavn dere kan oppnå i dette livet og det i det hinsidige, finner dere i den fullkomne underkastelse til våres skaper, Den Allmegtige Allah. Vi kaller dere derfor, inngående og opprigtig til å ta avstand fra det sekulære demokrati, som motstrider islam og i fellesskap jobbe sammen med oss for at kalde inn islam fullt og helt”.

Saken har vakt en del oppsikt i danske medier, som spør: Hva er nå dette for noe? Islam er jo kjærlighetens og fredens religion, så hva har det med folketingsvalget å gjøre? Oppslaget fra Hizb ut-Tahrir har heller ikke vakt begeistring hos alle i de allmene boligområdene. Lederen for boligforeningen i Vapnagård i Helsingør, Anja Holmstad, stiller seg uforstående til hvorfor man som muslim ikke skulle kunne delta i et folketingsvalg. Hun mener videre at hvis man av religiøse grunner ikke ønsker å stemme, bør man heller ikke ha adgang til å motta sosiale ytelser som boligstøtte, helseforsikring og barnepenger.

Danske medier og politikere ser ingen grunn til at muslimer ikke skulle være gode demokrater. Politikk og tro har jo i våre tider ikke noe med hverandre å gjøre. Og samtidig anses Hizb ut-Tahrir som en formørket fundamentalistisk kult, som er uten forbindelse til moderne muslimers liv og holdninger.

Denne oppfattelsen av islam er imidlertid en monumental, men bevisst fornektelse av en virkelighet vi ikke kan leve med. Islam består av tre komponenter : en fanatisk personkult, et totalitært samfunnssystem og en tro rullet sammen til en uatskillelig helhet. Islam bygger på tre «testamenter»: Koranen, hadith (tradisjonene) og sira (Muhammeds biografi). Alle tre skriftsamlinger anses for hellige, innstiftet av Allah og styrer tilsammen muslimenes liv fra morgen til kveld og fra vugge til grav. Det er utenkelig at en muslim kan godta at Skaperens vilje skal utfordres av menneskeskapte lover. Akkurat som det er utenkelig at islam noen gang vil godkjenne en adskillelse av religion og politikk. Hva Allah har sammenføyet, skal mennesker ikke adskille.

Hizb ut-Tahrir er derfor ikke en fundamentalistisk kult, men representerer islams gylne middelvei. På like fot med hverdagens islam som det praktiseres i Pakistan, Indonesia, Iran, Irak og Saudi-Arabia. Og også i det islamistiske samfunn i Danmark. En Wilke opinionsundersøkelse for Jyllands-Posten fra 2015 viste at 77 prosent av de spurte muslimske migranter og deres etterkommere i Danmark ønsket at Koranens bud også i dette landet skulle etterleves fullt ut. I klartekst betyr det at grunnloven byttes ut med sharia. Altså et Danmark hvor befolkningen oppdeles i mennesker (muslimske menn) og undermennesker (kvinner, jøder, kristne og andre vantro). Det betyr ikke at de herboende muslimene som nå aksepterer å leve i et demokrati, ønsker dette. Tvertimot, det er dokumentert at det er et utbredt ønske å få demokratiet utskiftet med en totalitær sharia-stat.

Så lenge danske politikere og medier ikke tør å erkjenne at islams politiske bevegelse er like så viktig som troen, står vi som demokratisk samfunn uten muligheter for å stanse islams totalitære ekspansjon i Danmark. Hvis en ikke tør å se faren i øynene, så går en som fortjent sin undergang i møte. Folkestyret overlever neppe i det lange løp møtet med denne uforsonlige og totalitære bevegelsen, som er i vekst og som ikke aksepterer fredelig sameksistens mellom forskjellige kulturer. Kulturell mangfoldighet og demokratisk sinnelag overlever ikke i et islamistisk samfunn. En behøver bare å se seg omkring i Midtøsten. Hvis ikke politikere og befolkningen i Danmark tør å konfrontere virkeligheten, og mobilisere mot og handlekraft til forsvar for grunnlov og folkestyre, vil Hizb ut-Tahrir få rett i sine mål og planer : Demokratiet er en synkende skute på vei mot havets bunn.

 

Oversatt fra dansk.
www.asgeraamund.dk

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.