Sakset/Fra hofta

Norsk lov forbyr hatefulle ytringer. Klassekampen har et intervju med Mohyldeen Mohammad der han forsvarer drap på homofile. Er det greit?
Er ikke det å bidra til å spre hatefulle ytringer?

Åse Brandvold intervjuet Mohammad og samtalen dreier inn på støtte til al Shabaab i Somalia.

– De har blant annet steinet en person til døde.

– Etter det jeg kjenner til var den personen homofil, og det er den straffen han da fortjener.

– Det er et ekstremt standpunkt?

– Det er det standpunktet enhver muslim er påtvunget gjennom sin religion.

Klassekampen gjør dette til et hovedpoeng i artikkelen: – Homofile fortjener dødsstraff.

Ville man gjort et intervju med en nazist og satt som tittel: «- Jøder fortjener dødsstraff.»? Neppe. Hvorfor har man mye slakkere regler når det gjelder islamister?

Bør det ikke reises en presseetisk debatt om hvordan man dekker så ekstreme synspunkter. Det er ikke snakk om grønne menn fra Mars. Islamistene går inn for drap på homofile. Også andre norske muslimer har hatt problemer med å ta avstand fra drap på homofile. I Irak blir homofile jaget og drept på bestialsk vis. Dette er ikke en lek.

Hvor er medienes ansvar?

Både utenriksminister Jonas Gahr Støre og Høyres Per Kristian Foss har for øvrig forsvart Mohyldeen Mohammads rett til å ytre seg som en del av ytringsfriheten. Med tanke på at han offentlig truet det norske samfunn med terror, er dette merkelige holdninger.