Nytt

Utenriksminister Jonas Gahr Støre gjentok mandag at folk må tåle at også ekstremister som Mohyeldeen Mohammad ytrer seg, selv om det betyr trusler mot det norske samfunn. Det var ytringsfrihetens pris, mente han.

Gahr Støre hadde, i likhet med sin motdebattant Siv Jensen, ingen sans for uttalelsene om at Norge kan vente seg et 9/11 på norsk jord hvis politikken overfor muslimer fortsetter, men han mente offentligheten må tolerere slike meninger.

Gahr Støre gjentok det som har vært argumentet for å slippe til homo- og jødehatere på Litteraturhuset: Det er bedre at slike meninger luftes ut, så de kan imøtesgås.

Denne høye toleransen for ekstremisme står i merkelig kontrast til Gahr Støres kritiske holdning til Jyllands-Postens karikaturtegninger. Gahr Støre mener ytringsfriheten skal utøves med anstendighet i det flerkulturelle samfunn. Men han ingen slike begrensninger i forhold til islamister. Det kan virke som han opererer med to standarder: majoriteten skal vise aktsomhet og hensynsfullhet overfor muslimer, mens islamister kan gå så langt som til å true det norske samfunn ved å vise til konkrete terroraksjoner.

Mohyeldeen Mohammads nøyde seg ikke med en generell advarsel, han viste til de verste terroraksjoner mot vestlige land. Det setter dem i en egen kategori.

Gahr Støre fortsatte med å si at vi har lovverk mot hatefulle ytringer, men han syntes åpenbart ikke at Mohammadsd uttalelser falt i den kategorien.

Det er merkelig at en utenriksminister kan mene at samfunnet skal tåle trusler om terror fremsatt i full offentlighet, uten at det får konsekvenser.

Det sender et budskap islamistene tar med seg.